Får katolska politiker som förespråkar abort ta emot kommunionen?

19 maj 2021

Med Joe Bidens tillträde som USA:s president, som är aktiv katolik och samtidigt arbetar för fri abort, har frågan återigen aktualiserats om man med den sorts livssyn som han representerar får ta emot kommunionen.

Kardinal Luis Ladaria, prefekt för Vatikanens Troskongregation, har bromsat de planer som USA:s biskopskonferens haft på  att utarbeta en nationell policy för när präster får vägra ge eukaristi till politiker. Frågan som väcks är om eukaristin får användas som påtryckningsmedel på politikernas moraliska ställningstaganden?

Ämnet har avhandlats i en uppsjö av artiklar i pressen. Respekt har samlat ett urval läsvärda texter:

Troskongregationen uppmanar de amerikanska biskoparna att hantera frågan varsamt. Det vore "vilseledande" att framställa abort och dödshjälp som de "enda allvarliga frågorna i katolsk moralisk och social undervisning som kräver katolikernas fulla plikt till ansvar". Frågan hur man skall hantera katolska politiker som förespråkar fri abort har sedan början av 2000-talet diskuterats i den amerikanska biskopskonferensen och i Vatikanen. Läs hela artikeln i The Tablet >>

Troskongregationens prefekts, kardinal Luis Ladarias brev från den 7 maj ger vägledning för den diskussion som förs av de amerikanska biskoparna och rekommenderar försiktighet av flera skäl. Skriftväxlingen behandlar en fråga som redan orsakade offentlig splittring förra året, när ärkebiskop Charles Chaput från Philadelphia anklagade kardinal Wilton Gregory från Washington DC för att undergräva den process som inrättades av ärkebiskop Gomez angående Joe Biden. Läs hela artikeln i National Catholic Register >>

Kardinal Raniero Cantalamessa uppmanade på långfredagen alla präster att rannsaka sina samveten beträffande deras roll i kyrkans splittring. Påven och Heliga stolen motsätter sig i princip inte att man vägrar dela ut kommunion till abortliberala politiker. Ett policydokument med en biskopskonferens som avsändare går dock utöver normerna för katolsk lag och praxis. Frågan om huruvida Biden bör få ta emot kommunionen är därför en fråga mellan honom och hans biskop. En policy riskerar att politisera eukaristin. Läs hela artikeln i The Tablet >>

Den katolska kyrkan i USA har utvecklats till en tvåpartikyrka i två olika politiska riktningar. En italiensk akademiker använder termen "mjuk schism" för att beskriva vad som händer i kyrkan i USA. "Det är inte en schism som den under medeltiden, där det finns två påvar, och jag tror inte att det någonsin kommer att gå så långt. Men helt klart bevittnar vi en situation där det brister i formell gemenskap ...  en gemenskapskris som den som är tydlig i förhållandet mellan några mycket framstående amerikanska biskopar och påve Franciskus." Läs hela artikeln i The Tablet >>

Ärkebiskop Salvatore Cordileone svarade parlamentets talman Nancy Pelosi att Vatikanen faktiskt stödjer "dialogen" mellan biskoparna och de katolska politiker som är för fri abort. Detta "för att hjälpa dem att förstå vilket allvarligt ont de bidrar till och hjälpa dem att ändra åsikt". Vatikanen erkände också att möjligheten att neka politikerna kommunionen finns om dessa håller fast vid att arbeta för fri abort, sade Cordileone. Läs hela artikeln i National Catholic Register >>

Mer från ärkebiskop Salvatore Cordileone från Catholic News Agency >>

Biskop Thomas Olmsted från Phoenix säger att han värnar eukaristin och förnekar att han skulle "politisera" den genom att lära ut att katolska politiker inte kan vara för abort och samtidigt ta emot kommunionen. Läs hela artikeln från Catholic News Agency >>

Talman Nancy Pelosi säger att hon är "nöjd med vad Vatikanen säger i ämnet" gällande kommunion till abortliberala katolska politiker och hävdar att det Vatikanens uttalande i grunden uppmanar till är att "inte vara splittrande i ämnet". Läs hela artikeln i The Catholic World Report >>