Får kyrkan vädja till sekulära ledare, som president Biden?

02 mars 2021

Helen Watt, forskare vid Anscombe Bioethics Center vid Oxford University, har i den katolska tidningen The Tablet belyst den stora frågan om abort, kyrka och stat i USA och ställer frågan om katoliker kan hoppas på att president Joe Biden ändrar sig när det gäller abortfrågan.

Är det överhuvudtaget så att abortfrågan skall angå en sekulär stat – och i så fall på vilket sätt? Får kyrkan vädja till sekulära ledare, till katoliker, att skydda kvinnor och barn från en praxis som i allt högre grad finansieras och får kraftigt stöd från både regeringar och icke-statliga organ? Respekt återger här en sammanfattning av Helen Watts artikel i The Tablet.

Helen Watt påminner i sin artikel om det brev som ärkebiskop José H. Gomez från Los Angeles, ordförande för den amerikanska katolska biskopskonferensen, har skrivit till president Biden, i vilket han påminner om "vår skyldighet att älska och låta våra moraliska principer leda oss till klokt omdöme och ställningstaganden som inte påverkas av de politiska kategorierna av vänster eller höger (...) Vi är först och främst katoliker, vi strävar bara efter att troget följa Jesus Kristus och hans vision av samhälle och gemenskap". Läs mer >> 

Ingen privatsak

Ärkebiskopen skriver om Bidens personliga tro och påpekar att biskoparna måste förkunna evangeliet "i all sin sanning och kraft". Abort är "ett direkt angrepp på livet som också skadar kvinnan och undergräver familjen". Det är inte bara en privatsak, utan något som "väcker svåra och grundläggande frågor till liv, frågor om samhälle, solidaritet och inkludering i samhället". Ärkebiskopen konstaterar: "Som påve Franciskus lär, kan vi inte hålla tyst när nästan en miljon ofödda liv kasseras i vårt land genom abort, år efter år".

Helen Watt påminner vidare om att rätten till liv är en grundläggande rättighet. Människans lika värde, hennes tillblivelse vid befruktningen och behovet av skydd från överlagda, orättvisa angrepp är frågor av allmänt intresse – universella frågor som inte bara katoliker kan förstå. När det gäller misslyckanden, vad kan vara värre än det katastrofala antalet aborter både i USA och andra länder, där den amerikanska "lösningen" nu kommer att finansieras med biståndsmedel vilka borde gå till stöd av människors liv?, undrar Helen Watt. 

Skydda oskyldiga människoliv

Watt pekar på länder som har stärkt skyddet av ofödda genom skärpta abortlagar, som Polen och Chile. Tvärtemot vad abortförespråkare har hävdat har det resulterat i sänkt mödradödlighet.  Läs mer >> Global mödradödlighet minskar markant, enligt WHO Uppmärksammar man kvinnors hälsa – deras faktiska, bokstavliga hälsa – genom att behandla eller förhindra problem som blödningar och infektioner får det till följd att mödradödligheten minskar. I västländerna minskade mödradödligheten, oberoende av gällande abortlagar, markant under 1900-talet t.ex. på grund av antibiotika. Samma utveckling kan väntas i utvecklingsländerna.

Abort bör inte vara en privatsak som lämnas åt individer att besluta om, än mindre bör staten finansiera och främja abort, anser Helen Watt. Vi bör inte heller utgå ifrån att majoriteten av alla amerikaner eller medborgare i utvecklingsländerna vill att den amerikanska regeringen skall finansiera deras aborter. Läs mer >>

Att kritisera en amerikansk biskop för att han uppmanar den amerikanska presidenten att skydda oskyldiga liv i stället för att finansiera och utöka förstörelsen av dem, är en störande självcentrerad syn på kyrkans och statens ansvar, menar Helen Watt. Att skydda oskyldiga människoliv mot övergrepp bör vara av intresse för både kyrkan och staten. Presidenten har också ett samvete som bör väckas och informeras och det är inte för sent för en sinnesändring, påpekar Helen Watt.

Källa: The Tablet (www.thetablet.co.uk)