Fler etiska värden under attack i Spanien

23 augusti 2021

Spaniens nya dödshjälpslag som trädde i kraft under sommaren fick viss uppmärksamhet även i svensk media. Nu kan vi rapportera att den spanska jämställdhetsministern vill reformera abortlagen och begränsa vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet.

Den spanska jämställdhetsministern Irene Montero har meddelat att hon planerar att avkriminalisera abort helt samt avskaffa läkarnas rätt till samvetsfrihet. Hon tillkännagav detta den 8 juli, bara några veckor efter att EU parlamentet antog en kontroversiell resolution som betecknade abort som en "grundläggande rättighet". Läs mer >> 

— Spanien är berett att definitivt avkriminalisera abort. Läkarnas rätt till samvetsfrihet kan inte slå högre än kvinnors beslutanderätt, säger Irene Montero.

I Spanien är abort tillåten fram till graviditetsvecka 14 och upp till vecka 22 när det finns en allvarlig risk för kvinnan eller en avvikelse på barnet. Enligt lagen krävs tre dagars väntetid innan aborten får utföras. Föräldrarna måste lämna samtycke när deras minderåriga barn vill göra abort. Läs mer >> Lagen medger även samvetsfrihet för läkare men läkare måste motivera sin ståndpunkt i förväg.

Skyddat av grundlagen

Enligt officiella regeringsuppgifter genomfördes 2019 fler än 99 000 aborter i Spanien. Tidningen El País rapporterar att 71 procent av dessa gjordes tidigt, före graviditetsvecka åtta, och 24 procent mellan nionde och 14:e graviditetsveckan.

Spaniens samlade läkarsällskap skrev i ett uttalande att "vårdpersonalens samvetsfrihet är en individuell rättighet som kan utnyttjas av alla som anser att en praxis eller ett förfarande strider mot deras övertygelse". I uttalandet heter det vidare att jämställdhetsministerns planer att avskaffa samvetsfriheten går emot grundlagen. Man kallar förslaget för en "dålig lösning, som ur medicinskt yrkesperspektiv är oacceptabelt, olagligt och orättvist".

Federico De Montalvo, ordförande för Spaniens kommitté för bioetik, gör gällande att det inte är så enkelt att avskaffa samvetsfriheten, då det skulle kräva ett avgörande i författningsdomstolen, vilken brukarskydda sådana rättigheter.

Källor: El País (elpais.com) och LiveAction (www.liveaction.org)