Författningsdomstol stoppar dödshjälpslag med hänvisning till livets okränkbarhet

16 mars 2021

Portugals författningsdomstol avvisade i veckan lagförslaget om legalisering av dödshjälp, vilket godkändes av parlamentet tidigare i år. Domstolen anser att det strider mot grundlagen att dödligt sjuka patienter skall få läkares hjälp att avsluta sina liv.

Beslutet kom efter att landets nyligen omvalda president Marcelo Rebelo de Sousa bett domstolen att utvärdera lagförslaget med motiveringen att den tycktes innehålla "alltför odefinierade begrepp". Läs mer >> Enligt lagförslaget, som godkändes av parlamentet i januari, skulle personer över 18 år kunna få tillgång till dödshjälp om de befann sig i livets slutskede, led av "bestående" och "outhärdlig" smärta samt var beslutskompetenta.

Rebelo de Sousa hade tidigare sagt att han skulle respektera parlamentets omröstning men han bestämde sig ändå för att skicka lagförslaget till författningsdomstolen för granskning.

Hot mot livets okränkbarhet

Sju av 12 domare röstade mot lagförslaget. Chefsdomaren Joao Caupers påpekar att villkoren för att läkarassisterat självmord inte skulle vara straffbart måste vara "tydliga, exakta, förutsägbara och kontrollerbara" – vilket enligt domstolen lagförslaget inte garanterar. Domare Pedro Machete meddelade på en presskonferens att lagförslaget strider mot grundlagen eftersom några av klausulerna strider mot principen om "livets okränkbarhet".

Domen betyder inte ett oåterkalleligt avslag för dödshjälp i Portugal. Parlamentet kan nu se över lagförslaget igen i ett försök att åtgärda domstolens anmärkningar och därefter få presidentens godkännande för att legalisera dödshjälp och läkarassisterat självmord.

Källa: Reuters (www.rt.com)