Funktionsnedsatta är fullvärdiga medlemmar av kyrkans gemenskap, säger påven

01 december 2021

I sitt budskap för den Internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar betonade påven Franciskus att den katolska kyrkan behöver allas deltagande, och att funktionshindrade inte får uteslutas från sakramenten.

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas den 3 december. Den instiftades av FN 1992 och kallas även för Internationella funktionsrättsdagen.

Påve Franciskus påminner i sitt budskap om hur viktiga även personer med funktionsnedsättningar är i vår kyrka och i vårt samhälle:

"När vi nu firar er internationella dag vill jag tala direkt till alla er som lever med någon form av funktionsnedsättning, för att säga att kyrkan älskar er och behöver var och en av er för att fullgöra sitt uppdrag i evangeliets tjänst", sade påven den 25 november.

Han citerade sin apostoliska skrivelse Evangelii gaudium från 2013: "Den värsta formen av diskriminering [...] är bristen på andlig omsorg". "Ibland, som vissa av er tyvärr har upplevt, har detta tagit formen av att man nekar tillgång till sakramenten", beklagar påven. Läs mer >> Han påpekar vidare att "kyrkans lära är mycket tydlig på det här området. I det nyligen publicerade kateketiska direktoriet slår kyrkan fast att 'ingen kan neka personer med funktionshinder tillgång till sakramenten".

"Jag är kyrkan!"

Temat för påven Franciskus budskap för dagen är vänskap med Jesus, som han sade är "en oförtjänt gåva" som alla har fått och som kan hjälpa dem som upplever diskriminering. Vänskap med Kristus "frälser oss och gör att vi kan se olikheter som en skatt". Jesus kallar oss inte för tjänare, kvinnor och män av lägre dignitet, utan för vänner: förtroendepersoner som är värda att få veta allt det han har fått från Fadern", säger påve Franciskus i sitt budskap.

Påven påpekade också att diskriminering, okunskap och fördomar fortfarande förekommer på alla samhällsnivåer och försäkrade att personer med funktionsnedsättningar genom dopet är "fullvärdiga medlemmar av kyrkans gemenskap, så att vi alla, utan uteslutning eller diskriminering, kan säga: 'Jag är kyrkan!'".

Källa: ACIAfrika (www.aciafrica.org)