G7 och abort

14 juni 2021

G7 -toppmötet (Group of Seven, de sju mäktigaste länderna i Västvärlden) ägde rum i Storbritannien 11–13 juni under Storbritanniens premiärministers Boris Johnsons ordförandeskap. Syftet var bl.a. att diskutera kampen mot coronapandemin. Utanför rampljuset fanns även kvinnogruppen W7 som arbetar med abortfrågan.

W7 (Women Seven) är en av sex officiella G7-lobbygrupper. Den samlar organisationer som enligt gruppens beskrivning "försvarar kvinnors och flickors rättigheter i G7-länderna och över hela världen, och ser till att G7 vidtar finansiella och politiska åtgärder till förmån för jämställdhet mellan kvinnor och män".

Målet är "att se till att G7-ledare antar konkreta åtaganden som leder till en påtaglig, varaktig och omvandlande inverkan på kvinnors och flickors liv 2021 och därefter". W7 uppmanar G7-medlemmarna – Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA – att hota länder med isolering från G7 om landet antar en pro-life policy liknande president Donald Trumps Mexico City Policy. Policyn hindrade amerikanska skattebidrag till internationella icke-statliga pro-abort-organisationer. Läs mer >> 

I en kommuniké riktar W7 en uppmaning till G7 att jobba för "tillgången till säker abort, inklusive akuta preventivmedel, telemedicin och självstyrda aborter, och att säkerställa tillgång till omfattande sexualundervisning i och utanför skolor". Läs mer >> 

Påtryckningar för en liberalare abortpolitik utövas även mot andra höga politiska forum. Respekt rapporterade nyligen om hur Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) jobbar för en "rätt till abort" i hela EU. Läs mer >> 

Ytterligare politiska påtryckningar

Samtidigt har olika ministrar och kvinnorättighetsaktivister undertecknat ett öppet brev som kräver att alla rättsliga hinder för abort avlägsnas inom unionen. I brevet, som bl.a. undertecknades av Sveriges biståndsminister Per Olsson Fridh, hävdar man att kvinnors rätt till säker och laglig abort urholkas av felinformation. Undertecknarna kräver att abortkliniker som stängts ner under pandemin öppnas på nytt.

Brevet har publicerats av SheDecides-rörelsen och kräver att obligatorisk abortrådgivning upphör och att det abortframkallande läkemedlet mifepriston godkänns i alla länder. Läs mer >> 

Källor: PNCI (pncius.org) och The Guardian (www.theguardian.com)