Högsta domstolen hindrar inte Texas nya abortlag

07 september 2021

Abortförespråkarnas överklagan av delstaten Texas nya abortlag har fått avslag av USA:s högsta domstol. Lagen gör det möjligt för privatpersoner att stämma abortkliniker för olagliga aborter. Den förbjuder de flesta aborter i delstaten efter det att fostrets hjärtslag har upptäckts, vilket kan ske så tidigt som i femte graviditetsveckan.

Högsta domstolen har alltså inte satt stopp för den omfattande abortlagen som därmed trädde i kraft den 1 september. Ett flertal abortföretag, bl.a. Planned Parenthood, hade lämnat in en ansökan till högsta domstolen där de begärde att domare Samuel Alito skulle utfärda ett föreläggande för att förhindra lagen. Domstolen röstade med fem röster mot fyra.

"När vi når denna slutsats betonar vi att vi inte avser att slutgiltigt lösa alla jurisdiktions- eller sakkrav i sökandenas överklagande. I synnerhet är detta beslut inte baserat på någon slutsats om författningsenligheten av Texas lag och begränsar inte på något sätt andra processuellt korrekta överklagande av Texas lag, inklusive i Texas delstatsdomstolar", skriver domstolen i det osignerade beslutet. Domstolen tar alltså inte ställning i frågan, utan avvisar överklagan av procedurella grunder.

Fostrets hjärtslag

Lagen som kallas för "Heartbeat Act" undertecknades av Texas guvernör Greg Abbott i maj i år och förbjuder de flesta aborter efter sex veckors graviditet. Enligt den nya lagen måste läkare kontrollera om fostrets hjärtslag hörs innan de kan genomföra en abort. Om hjärtslag upptäcks, vilket kan hända så tidigt som i femte eller sjätte graviditetsveckan, är det förbjudet att utföra aborten, utom i medicinska nödfall.

Lagen är unik i det avseendet att den tillämpas genom privata civilrättsliga stämningar och inte av myndigheter. Andra delstater har antagit liknande lagförslag, men de har alla blockerats av domstolarna. Läs mer >> I höst väntas högsta domstolen ta upp ett mål från delstaten Mississippi, som gäller ett abortförbud från graviditetsvecka 15. Läs mer >> 

Roe v. Wade

Den i Texas nyantagna lagen är annorlunda i det avseendet att den är avsiktligt utformad för att skydda offentliga tjänstemän från att tillämpa lagen och därmed göra det svårare att få till stånd rättsliga prövningar. I stället uppmuntrar den privatpersoner att väcka civilrättsliga åtal mot en abortklinik eller annan som "hjälper eller uppmuntrar" aborten.

Abortförespråkare är nu oroliga över framtiden för det kontroversiella beslutet Roe v. Wade, som ledde till Högsta domstolens vägledande dom som innebar att abort blev lagligt i hela USA. Läs mer >> 

Källor: The Guardian (www.theguardian.com), APNews (apnews.com), ABCNews (abcnews.go.com) och National Catholic Register (www.ncregister.com)