Inget könsbyte för barn på brittisk klinik efter dom i Högsta domstolen

19 januari 2021

Högsta domstolen i Storbritannien förbjuder en statlig klinik i London, som utfört könsbyten på barn, att ge pubertetsblockerare till minderåriga. Domstolen fann att det var "mycket tveksamt" att barn under 16 år kan ge informerat samtycke till behandlingen.

Genderkliniken i London, även känd som Tavistock Centre, började förskriva pubertetsblockerande läkemedel till barn under 16 år redan 2011. I december 2020 tvingades kliniken sluta med det efter att domstolen fann att det var "mycket tveksamt" att ungdomar kunde ge informerat samtycke. Högsta domstolen rekommenderade i sin prejudicerande dom även att pubertetsblockerare inte alls skulle ges till personer under 18 år utan tillstånd från domstol. Den som fortsätter förskriva pubertetsblockerare  till barn under 16 år utan tillstånd riskerar att förlora sin läkarlegitimation.

"Ett levande experiment"

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, vittnade i den brittiska domstolen om att pubertetsblockerande hormoner i grunden är "ett levande experiment" på utsatta barn. "Under mina år som läkare kan jag inte komma på en fråga som skulle vara av större betydelse inom läkarvården. Vi har lämnat etablerad evidensbaserad klinisk praxis och använder kraftfullt livsförändrande läkemedel för en sårbar grupp ungdomar och barn, endast baserat på en tro", skrev Christopher Gillberg till Högsta domstolen. Läs mer >> 

Christopher Gillberg och andra ledande medicinska experter förklarade för domstolen att pubertetsstoppande läkemedel kan skada patientens hjärn- och benutveckling.

Kliniker uppmanar tonårsflickor, som vill byta kön, att välja spermadonatorer för att befrukta sina ägg innan de fryses ned. Men det läkarna har missat är att varna för de infertilitetsrisker som pubertetsblockerare medför. Barn som ångrar behandling är "låsta" i sina nya kroppar och kan inte bli fertila igen.

Det finns ett antal webbplatser som försöker övertyga autistiska barn om att de är transpersoner, när de i själva verket har "identitetsproblem". Under de senaste 15 åren har antalet förfrågningar om könsbyte hos Tavistock Centre ökat med 60 gånger. Antalet flickor i åldrarna 12 till 17 år som begär hjälp har ökat kraftigt och efterfrågan från dem är dubbelt så hög som från biologiska män. Läkare vittnarom att det förekommer ett "oproportionerligt stort antal" barn över hela världen som hävdar att de har fel kön samtidigt som de befinner sig i en vårdsituation, är adopterade, autistiska, anorektiska eller har psykiska störningar.

"Stympad"

Bevisen som presenterades för domstolen inkluderade vittnesmål från ett dussintal unga kvinnor som hävdade att deras liv hade förstörts av könsbytesbehandlingar. Lucy, en kvinna som genomgick en könsbytesoperation, beskrev sig själv som "stympad".

– Jag skräms över att ingen informerade mig om hur viktig livmodern är innan den togs bort från mig. Nu är det för sent. Jag är 23 och befinner mig i princip i klimakteriet med alla hälsoeffekter som följer med det. Jag kan inte förstå hur läkare kan låta detta ske, vittnade Lucy.

"Är könsproblem ett undantag?"

Professor Stephen Levine, amerikansk expert inom området könsbehandling, förklarade för domstolen att "det inte finns något annat medicinområde där så radikala ingrepp erbjuds barn utifrån en så bristfällig evidensbas". Han hävdade också att behandlingarna äger rum i ett så "giftigt och infekterat sammanhang att kritiska röster och de som manar till försiktighet nedvärderas som transfoba och hatiska".

– Detta klimat har skapat en skrämmande och fientlig miljö där tystnad och passivitet är den oundvikliga konsekvensen. Det är då upp till oss, som befinner oss i slutet av våra karriärer och inte har något att förlora, att ge röst åt vår oro. Det är vanligt inom medicinen att man gör ingrepp enligt beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund. Varför skall könsproblem betraktas som ett undantag? undrar Stephen Levine.

Klinikchefen Polly Carmichael står fast vid att kliniken redogör för alla potentiella biverkningar och effekter innan ungdomarna hänvisas till pubertetsblockerare. Hon hävdade under domstolsförhandlingen att det huvudsakliga syftet med pubertetsblockerare är att ge en ung person tid "att tänka på sin könsidentitet".

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk), The Times (www.thetimes.co.uk) och BioEdge (www.bioedge.org)