Irlands lagförslag för dödshjälp möter bred kritik

24 februari 2021

Irlands biskopar, landets människorättskommission, vårdpersonal och experter på palliativ vård är eniga i sin kritik mot det nya lagförslaget som ska göra det möjligt för personer med framskriden terminal sjukdom att bestämma tidpunkten för sin egen död och begära läkarassisterat självmord. Lagförslaget "Dying with Dignity Bill 2020" introducerades i parlamentet förra året och är för närvarande under behandling. Kritikerna menar att den är full av brister.

Drygt 2 700 vårdanställda, varav många som arbetar inom geriatrin, har undertecknat ett öppet brev där de säger sig vara "allvarligt oroade" över förslaget att legalisera assisterat självmord i Irland. Lagförslaget, menar de, stigmatiserar äldre, sjuka och funktionsnedsatta. Sarah McLean, expert inom palliativ medicin vid S:t Vincents privatsjukhus, anser att förslaget saknar tillräckliga skyddsåtgärder. Hon får medhåll av kollegan Feargal Twomey, palliativläkare vid Milford Hospice i Limerick, som varnar för att lagen, om den blir verklighet, kommer att möjliggöra missbruk och dödshjälp till alla kroniskt sjuka. Han beklagar att man inte konsulterade vården under arbetet med lagförslaget och påpekar att 88 procent av Irlands palliativläkare i en aktuell undersökning inte ger sitt stöd till lagförslaget.

"Jag tål inte att se henne"

Geriatrikern Kevin McCarroll, en av de 2 700 som undertecknade det öppna brevet, varnar för att det finns fördomar mot äldre och funktionsnedsatta som leder till att dödshjälp blir ett alternativ. Det öppnar för förklaringar i stil med "min mamma mår hemskt dåligt, jag tål inte att se henne på detta sätt", menar han. Han påpekar också att äldre inte vill bli en börda för sin familj, och att det kan leda till att de begär dödshjälp.

Även Irlands biskopar varnar för att den föreslagna lagstiftningen "inte bara uppmuntrar till att assisterat självmord accepteras, utan medför en avsevärd risk för att utsatta personer ges dödshjälp utan att ha begärt det". Läs mer >> 

"Mänsklig värdighet får inte förloras"

"Mänsklig värdighet avser varje enskild individs unika värde och är inneboende i varje människa på grund av hennes mänskliga natur. Det är inte något som ges eller bestäms av myndighet, lag, process eller standard för fysiskt eller psykiskt välbefinnande. Ändå menar lagförslaget att den mänskliga värdigheten kan gå förlorad och att en person kan dö utan värdighet. För många, om än inte alla människor, är livets slut präglat av en period av minskande förmåga, ibland direkt relaterad till funktionsnedsättning eller sjukdom och ibland helt enkelt på grund av svaghet i ålderdomen", skriver biskoparna i sitt remissvar.

Liksom läkarna anser biskoparna att själva rubriceringen av lagen är vilseledande. De uppmanar lagstiftarna att använda korrekta begrepp. Då lagen skall göra det möjligt för en patient att avsluta sitt eget liv vore det lämpligt att i stället tala om en "assisterat självmordslag", anser de.

Irlands människorättskommission påpekar att ett värdigt och fridfullt livsslut förutsätter att en rad skyldigheter gällande mänskliga rättigheter och jämställdhet uppfylls, som t.ex. att erbjuda tillgång till palliativ vård, vilket inte tillgodoses i lagförslaget. Kommissionen kritiserar även den bristande vården och stödet till personer med funktionsnedsättning, personer med livsbegränsande sjukdom och äldre, vilka bör åtgärdas innan en dödshjälpslag kan träda i kraft.

Brister i förslaget

I oktober förra året röstade det irländska parlamentets underhus för att överlämna lagförslaget "Dying with Dignity" till ett utskott. Omröstning var fri och utfallet var 81 mot 71. Läs mer >> Enligt lagförslaget måste läkare som inte vill ge dödshjälp hänvisa patienten till en annan läkare. Detta oroar i synnerhet hospicerörelsen, som över lag motsätter sig dödshjälp. Även den korta väntetiden på enbart 14 dagar mellan begäran och verkställighet av dödshjälpen kritiseras. Likaså avsaknaden av krav på ett yttrande från en annan läkare i syfte att skydda utsatta patienter.

Biskopskonferensen rekommenderar att parlamentet  frågar sig om den palliativa vården är tillräckligt utbyggd och känd i landet. Dessutom kräver biskoparna att lagförslaget lämnas därhän.

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com), Vatican News (www.vaticannews.va), Crux (cruxnow.com) och The Irish Catholic (www.irishcatholic.com)