Kampen mot aids i Afrika har hamnat i skuggan av pandemin

08 februari 2021

Afrika har gjort goda framsteg när det gäller att minska antalet dödsfall relaterade till aids de senaste tio åren. Men coronapandemin stör produktionen och importen av bromsmediciner och lämnar ett stort antal hiv-patienter i fara. Jesuiter som arbetar på fältet är oroade över hur fokus har flyttats från kampen mot aids.

Det afrikanska nätverket Jesuiter mot aids (AJAN) varnar att hiv och aids fortfarande är ett stort hot och kampen mot hiv-spridningen kräver starka och samordnade initiativ. P. Agbonkhianmeghe Orobator SJ, ordförande för Jesuiterna i Afrika and Madagaskar (JCAM), påpekar att man kan se hur den minskade uppmärksamheten resulterar i mindre resurser till kampen mot aids, samtidigt som annat får större bidrag.

– Jag tror att AJAN har gjort sitt bästa för att fullgöra sitt uppdrag trots några uppenbara utmaningar. AJAN genomgår en övergångsperiod och utmaningen är hur man kan anpassa sig till förändringar som orsakas av hur hiv-situationen i Afrika och över hela världen utvecklats. Resurserna har minskat eftersom fokus har flyttats till andra globala utmaningar. Det finns en felaktig uppfattning om att hiv och aids har övervunnits, men de är fortfarande ett hot, påpekar p. Orobator.

Hiv glöms bort

Den nigerianska jesuiten p. Orobator förklarar att människor som lever med hiv är extra utsatta under coronapandemin eftersom de å ena sidan med sin nedsatta immunitet är känsligare för viruset och å andra sidan blir bortglömda när hela världen fokuserar på pandemin.

Hiv-positiva människor med tillgång till rätt bromsmedicin kan leva i årtionden utan att utveckla aids. Utan sådan medicinering hotar dock döden. Den sydafrikanska läkaren Zolelwa Sifumba, som vårdar patienter i Kwazulu-Natal provinsen, bevittnar sådana tragedier dagligen:

– Människor dör på sjukhus och andra blir då rädda att söka läkarvård. De som missade sin uppföljning för tidigare välkontrollerade tillstånd som hiv, tuberkulos och annat kommer nu in döende, eftersom de kommer in sent av flera skäl, inte minst pga. samhällets nedstängning, förklarar läkaren Zolelwa Sifumba.

Jesuitnätverket AJAN finns i nio afrikanska regioner och provinser där de bedriver aktivt hiv- och aidsarbete med huvudkontoret i Nairobi. Jesuiterna erbjuder hiv-vård och behandling, psykosocialt stöd genom frivillig rådgivning och testning, andlig och psykosocial rådgivning, utveckling genom försörjningsstöd samt utbildning av föräldralösa och utsatta barn som drabbats av och smittats med hiv och aids.

Frågor om rättigheter

Genom ett förebyggande program försöker Jesuiterna ge ungdomarna i Afrika möjlighet att leva ansvarsfullt. Ungdomarna utgör 60 procent av Afrikas befolkning och därför måste de, enligt p. Orobator, stå i spetsen för jesuiternas aktiviteter och program.

– Världen ser en ökad börda av sjukdomar, av ojämlikhet och orättvisa, och för de fattiga blir tillgången till läkemedel allt svårare. AJAN måste stärka sin roll som förespråkare för folkhälsa eftersom hälsa och social rättvisa för närvarande också är frågor om rättigheter, säger p. Agbonkhianmeghe Orobator SJ.  

FN-analytiker uppskattar att det globala coronavirusutbrottet kan leda till att 290 000 människor riskerar att smittas av hiv över hela världen. De räknar med att ytterligare 148 000 människor kan dö av aids. Flera faktorer står bakom denna varning. Att hiv-patienter undviker sjukhus samt en ökning av sexuellt våld.

– Vi har uppgifter om att våldet mot kvinnor och flickor ökar i många länder där samhällen stängs ner och barn skickas hem från skolorna. Sexuellt våld mot kvinnor och flickor är en av de främsta drivkrafterna för pandemin, särskilt i Afrika. Denna situation förvärras av det faktum att färre människor, inklusive gravida kvinnor, testas för hiv under coronapandemin. Detta ökar risken för att barn kan födas med hiv eller smittas vid amningen, varnar Winnie Byanyima från UNAIDS.

Källor: ACI Africa (www.aciafrica.org), Deutsche Welle (www.dw.com),  AJAN (ajan.africa) och Jesuit Conference Of Africa and Madagascar (www.jesuits.africa)