Kanadas dödshjälp drivs fram genom domstolsbeslut

27 januari 2021

I Kanadas provins Ontario fortsätter antalet dödsfall genom läkarassisterat självmord att öka år efter år, visar nya offentliga uppgifter. Samtidigt sägs lokalerna upp för hospicet Delta Hospice Society, efter att ett domstolsavgörande ogiltigförklarade klinikens motstånd mot dödshjälp.

Respekt har tidigare rapporterat om det ökande antalet läkarassisterade självmord i Ontario. Läs mer >> 

– Siffrorna kommer att fortsätta att öka om inte fler talar om detta och kräver att våra politiker går tillbaka och omprövar vad vi gör som land, säger Alex Schadenberg från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition.

Domstolsavgöranden

Medan ett antal civila och religiösa organisationer, som den katolska kyrkan, har varit starka motståndare till läkarassisterat självmord, fortsätter domstolsavgöranden att driva fram den liberala politiken kring dödshjälp. Sedan dödshjälp legaliserades 2016 efter ett beslut i Högsta domstolen i Kanada, har nästan 7 000 invånare i Ontario avslutat sina liv genom läkarassisterat självmord. Fler än 14 000 personer har gjort det i hela landet. Enligt Alex Schadenberg rapporterades förra året 2 378 assisterade självmord i Ontario, jämfört med 1 789 året innan, 1 499 år 2018, 841 år 2017 och 189 år 2016. Läs mer >> 

I juni förra året underkände Högsta domstolen i Kanadas provins British Columbia Delta Hospice Society`s önskan att slippa tillhandahålla dödshjälp på organisationens hospice. Nu har deras verksamhet tagits över av ett statligt finansierad vårdbolag som kommer erbjuda läkarassisterat självmord på kliniken.

Markant ökning

Enligt hälsoministeriets första nationella rapport, som publicerades förra året, ökade antalet läkarassisterade självmord under 2019 med dryga 26 procent. Lagförslaget bill C-7 väntar fortfarande på senatens godkännande men förväntas utvidga möjligheterna till att avsluta livet i förtid. Läs mer >> 

Kanadas biskopskonferens och andra kritiker har flera gånger uppmanat regeringen att förbättra den palliativa vården snarare än att underlätta för läkarassisterat självmord. Läs mer >> 

– Regeringen måste avvisa lagförslag C-7 och börja den utlovade femårsöversynen av dödshjälpslagen med en öppen syn på vad som faktiskt händer snarare än att fortsätta att satsa på dödshjälp, vilket gör Kanadas regering till den mest dödshjälpsvänliga i världen, säger Alex Schadenberg.

Källor: Global News (globalnews.ca), The Globe and Mail (www.theglobeandmail.com) och The Catholic Register (www.catholicregister.org)