Kina: Ny lag förbjuder genförändrade embryon

06 april 2021

Kina uppdaterade nyligen sin lagstiftning och förbjöd ändringar av det mänskliga genomet. Ändringen tolkas som ett svar på den kinesiske forskaren He Jiankuis genmodifiering av mänskliga embryon för några år sedan som han genomförde i syfte att uppnå livslång resistens mot hiv.

"Olagliga medicinska metoder", som "implantering av genetiskt redigerade eller klonade mänskliga embryon i människokroppar eller djurkroppar, eller implantering av genetiskt redigerade eller klonade djurembryon i människokroppar", är sedan den 1 mars förbjudna i Kina.

Lagändringen kan ses som ett svar på att en kinesisk forskare 2018 hävdade att han genmodifierat två tvillingembryon i syfte att få dem immuna mot hiv. Läs mer >> Den 26 november 2018 meddelade He Jiankui, som då var forskare vid Southern University of Science and Technology i Shenzhen, att hans forskargrupp hade hjälpt ett kinesiskt par att föda genetiskt redigerade tvillingtjejer vilkas far var hiv-positiv. Läs mer >> 

"Medicinskt onödigt och oetiskt"

Det blev starka reaktioner på tillkännagivandet i både Kina och utomlands. Fler än 300 kinesiska forskare undertecknade ett öppet brev som fördömde He Jiankuis experiment. Organisationskommittén för en internationell konferens om redigering av mänskligt genom kallade projektet för orimligt utformat, medicinskt onödigt och oetiskt. Läs mer >> 

Kinas regering agerade snabbt och ingen har hört talas om He Jiankui sedan han av en domstol befanns skyldig till "olaglig genetisk redigering av mänskliga embryon för reproduktiva ändamål och reproduktiv medicinsk behandling och störande av ordningen för medicinsk hantering, med allvarliga konsekvenser". Enligt Shao Bowen, skribent i Sixth Tone, en engelskspråkig tidskrift om Kina, var domen ett juridiskt gränsfall. Vid tiden för rättegången fanns det ingen lag som förbjöd det Jiankui gjorde, bara regler utfärdade av Kinas ministerium för vetenskap och teknik och det dåvarande hälsovårdsministeriet. Läs mer >> 

— Även om den nya lagen klargör några av de berörda frågorna gällde den inte vid tidpunkten för He Jiankuis experiment. Snarare verkade åtalet handla om att sända en tydlig signal om nolltolerans mot oetiska mänskliga embryoexperiment, kommenterar Shao Bowen den nya lagen.

Källor: Sixth Tone (www.sixthtone.com) och BioEdge (www.bioedge.org)