Lagförslag om dödshjälp har lagts fram i Skottland

13 september 2021

I Skottland har en parlamentsledamot lagt fram ett lagförslag som en del av kampanjen för att legalisera dödshjälp i hela Storbritannien.

Även i det brittiska överhuset har ett förslag för att legalisera läkarassisterat självmord för dödligt sjuka lagts fram. Den som lade fram det är baronessan Meacher, ordförande för Dignity in Dying. Organisationen åberopar en undersökning från 2019, beställd av de själva, som visar att 87 procent av skottarna vill tillåta dödshjälp. Läs mer >>

— Med lagförslagen i Holyrood och Westminster byggs det upp ett momentum för förändring över hela den brittiska övärlden. Parlamentariker börjar inse vad allmänheten länge har vetat: att de nuvarande valmöjligheterna för döende människor inte är tillräckliga och att det är dags att anta skyddade lagar om assisterat döende för de människor som verkligen behöver det, säger Sarah Wootton, från Dignity in Dying, till The Tablet.

Lagförslaget stöds av en partiöverskridande grupp på tolv parlamentsledamöter, som undertecknat ett öppet brev: "Den nuvarande lagen fungerar inte och bör ersättas med en ny säker och medkännande lag som ger döende människor de rättigheter de behöver ha för att få en god död vid en tidpunkt som är rätt för dem. Vi vet att det är ett problem och det åligger oss att tillhandahålla en lösning", står det i brevet.

Tidigare försök att ändra lagen avslogs både 2010 och 2015. Läs mer >> 

Förbud mot att döda

I Skottland har 200 läkare undertecknat ett öppet brev mot lagförslaget: "steget från att värna livet till att ta liv är enormt och bör inte förringas. I nästan alla civiliserade samhällen är det förbjudet att döda, detta på grund av varje människolivs omätliga värde. Alla har rätt till liv enligt artikel 2 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att ingen får avsiktligt berövas livet ", skriver läkarna.

De påpekar vidare att "det är omöjligt för en regering att utarbeta lagar om dödshjälp som innehåller ett rättsligt skydd mot att lagen i framtiden förlängs och utvidgas. Kanada har tydligt visat att inbyggda skyddsåtgärder kan urholkas på bara fem år. Det enda skyddet man har är att förbjuda att döda. Den nuvarande lagen skyddar de utsatta. Varje förändring skulle hota samhällets förmåga att skydda sårbara patienter från övergrepp, det skulle undergräva allmänhetens förtroende för läkarkåren och det skulle sända ett tydligt budskap till sköra, äldre och patienter med funktionsnedsättningar om det värde som samhället tillmäter dem som människor”.

Börda för andra

Katolska kyrkan i Skottland är en av de starkaste rösterna emot lagförslaget:

— Människor av alla trosriktningar motsätter sig assisterat självmord, då det har en djupt skadlig inverkan, inte bara på de individer och familjer som drabbas, utan också på utsatta grupper, däribland personer med funktionsnedsättningar. Att legalisera assisterat självmord sätter omätligt tryck på utsatta människor att avsluta sina liv i förtid, av rädsla för att bli en ekonomisk, känslomässig eller vårdmässig börda för andra, och det undergräver insatserna för att förebygga självmord. Dessutom är det oundvikligt med stegvisa utvidgningar och förlust av skydd och garantier, vilket har hänt där dödshjälpslagar har antagits, säger Anthony Horan representant för katolska kyrkan.

Baroness Meachers lagförslag i England måste antas av parlamentets båda kamrar för att bli lag. Det har hittills behandlats i överhuset.

Källa: The Tablet (www.thetablet.co.uk)