Markant ökning av ambulansanrop efter abortpiller i hemmet

09 mars 2021

I England och Wales har antalet kvinnor som ringer till räddningstjänsten pga. komplikationer efter intag av abortpiller i hemmet ökat med 54 procent det senaste året. Ökningen sammanfaller med att man börjat möjliggöra abort via telemedicin, utan personlig rådgivning.

Enligt den aktuella rapporten, som har undersökt sjukhusbehandlingar för komplikationer från tidig medicinsk abort, ser verkligheten ut enligt följande:

  • 36 kvinnor ringer till landets akutnummer (motsvarande 112 i Sverige) varje månad och söker läkarhjälp för komplikationer som uppstått efter att de tagit abortpiller. I England och Wales görs det i genomsnitt 20 ambulansutryckningar varje månad med anledning av komplikationer relaterade till medicinsk abort i hemmet.
  • Trots att larmsamtal för ambulans i allmänhet var 25 procent färre än föregående år, på grund av coronapandemins nedstängning, är samtalen år 2020 som innehåller orden "abortpiller", "mifepriston" eller "misoprostol" 54 procent fler än under samma period 2019.
  • Varje månad söker 495 kvinnor sjukhusvård pga. komplikationer till följd av ofullständiga aborter.
  • Varje månad behöver 250 kvinnor som använder abortpiller i hemmet sjukhusbehandling för att kirurgiskt åtgärda ofullständiga aborter.
  • Storbritanniens inspektion för vård och omsorg undersökte 29 allvarliga tillbud där kvinnor som hade fått tidig medicinsk abort drabbats av komplikationer. 17 av dessa kvinnor hade fått abortpiller tillsända per post.
  • Uppgifterna visar 19 fall där kvinnor behandlades för komplikationer efter att ha tagit abortpiller efter den lagliga gränsen för tidig medicinsk abort på 10 veckor. 11 av dessa 19 fall berodde på att kvinnor fick abortpiller per post.
  • Officiella uppgifter visar att det förekommer komplikationer som blodförgiftning eller blödning efter en tidig abort vid cirka 7,5 per 1 000 aborter. Den aktuella rapporten påpekar att detta är fem gånger högre än de uppgifter som rapporterats av hälsoministeriet och som ofta citeras av Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service (BPAS).

Rapporten visar att påståendet från abortkedjan British Pregnancy Advisory Service om att abort i hemmet är säkrare än om det görs på ett sjukhus är djupt felaktig.

Rapporten har sammanställts av Kevin Duffy, som tidigare arbetade för abortorganisationen Marie Stopes International och nu har gått över till att avslöja abortorganisationernas hycklerier. Läs mer >> Den bygger på uppgifter från Storbritanniens Inspektionen för vård och omsorg (Care Quality Commission CQC) och vårdenheterna, NHS Hospital Trusts och NHS Ambulance Trust.

Källor: The Christian Institut (www.christian.org.uk) och Society for the protection of unborn children (www.spuc.org.uk)