Mer öppenhet om risker vid ivf, kräver forskare

09 november 2021

Kvinnor som blir gravida genom en ivf-behandling med äggdonation måste räkna med högre risk för komplikationer. Det finns också betydande hälsorisker för det ofödda barnet under en graviditet med äggdonation, visar en aktuell studie från tre tyska förlossningskliniker. Studien betonar vikten av detaljerad kunskap om riskerna med behandlingen.

Studieförfattarna är särskilt oroade över det farligt höga blodtrycket under graviditeten, den höga andelen för tidigt födda barn, som kräver intensivvård, och det stora antalet akuta kejsarsnitt. Dessutom drabbas de gravida kvinnorna betydligt oftare av blödningar. Som anmärkningsvärt noteras i studien att det under ivf-undersökningen också förekom aborter på grund av missbildningar hos fostret eller selektiva aborter vid flerbördighet. Studien, som tittade på graviditeter efter äggdonation i Tyskland, publicerades i Archives of Gynecology and Obstetrics (DOI: 10.1007/s00404-021-06264-8).

I Tyskland är äggdonation fortfarande förbjudet men det pågår en debatt om legalisering. För närvarande reser kvinnor utomlands – oftast till Spanien eller Tjeckien, enligt studien – för att få en IVF-behandling med donerade ägg. 93 procent av äggdonatorerna kom i sin tur från Ryssland, Georgien och andra länder i Kaukasus och var i genomsnitt 26 år gamla.

Konsekvenser av risker

Tyska förlossningskliniker konfronteras med konsekvenserna av riskerna vid graviditeter genom äggdonation. För första gången har man nu samlat in uppgifter om detta i Tyskland. En forskargrupp vid Charité-sjukhuset i Berlin utvärderade 115 graviditeter efter äggdonation (62 singel-, 44 tvilling-, 7 trilling- och 2 fyrlingsgraviditeter) med sammanlagt 179 ofödda barn. I 56 procent av fallen hade två embryon implanterats.

Det visar sig att andelen för tidigt födda barn var extremt hög. I 34 procent av singelgraviditeterna föddes barnen för tidigt, i tvillinggraviditeterna var andelen för tidigt födda 63 procent och 89 procent när det var ännu fler foster. Fem av de mycket tidigt födda barnen dog efter födseln. Tidig födsel är förknippad med betydande hälsorisker för senare i livet.

Den biologiska klockan

Det var också påfallande många fall av graviditetsrelaterat högt blodtryck, i 10–30 procent av fallen, vilket i sin tur ledde till för tidiga födslar genom akut kejsarsnitt. I tre procent av singelgraviditeterna, i nio procent av tvillinggraviditeterna och i elva procent av flerbarnsgraviditeterna dog det ofödda barnet under graviditeten.

Den främsta orsaken till ivf med äggdonation är den biologiska klockan: 68 procent av kvinnorna var mellan 40 och 50 år gamla. För hälften av alla kvinnor i studien handlade det om första barnet. Andelen kvinnor som tidigare hade haft cancer var tre procent.

Källor: IMABE (www.imabe.org) och Archives of Gynecology and Obstetrics (www.springer.com)