New Mexico åttonde delstaten i USA som tillåter assisterat självmord

20 april 2021

I den amerikanska delstaten New Mexico undertecknade guvernör Michelle Lujan Grisham den s.k. "Elizabeth Whitfield End of Life Options Act". Lagen uppkallades efter en domare som dog av cancer 2018, och som var förespråkare för assisterat självmord under de sista åren av sitt liv.

Den nya lagen träder i kraft den 18 juni och tillåter terminalt sjuka patienter med en förväntad livstid på sex månader eller kortare att få läkemedel som leder till döden. Diagnosen måste bekräftas av två vårdgivare, varav en måste vara läkare, och patienten måste vara vid sina sinnes fulla bruk. Patienter på hospice behöver inte en andra bekräftelse. Om patienten har haft en psykisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning måste patienten remitteras till psykundersökning innan ett dödligt läkemedel får skrivas ut. Efter två dagars väntetid får patienten ta sitt eget liv genom att själv inta det dödliga läkemedlet.

Den nya lagen ger samvetsfrihet för vårdgivare som inte vill medverka vid dödshjälp, men de måste informera patienten och remittera henne till en läkare som är beredd att assistera.

Katoliker på båda sidor

New Mexico är nu den åttonde delstaten i USA som har legaliserat läkarassisterat självmord efter Kalifornien, Colorado, Hawaii, Maine, Oregon, Vermont och Washington. Även District of Columbia tillåter assisterat självmord. I Montana är det enligt ett beslut i Högsta domstolen straffritt för läkare att assistera vid självmord men det är inte legaliserat genom lag. New Mexico är den andra delstaten efter New Jersey där en av tre eller fler medborgare är katoliker. Senaten antog lagförslaget med 24 röster mot 17, till stor del enligt partilinjen, med katoliker på båda sidor.

New Mexicos katolska biskopar hade starkt motsatt sig lagförslaget, som antogs av senaten i mars.

— Guds lag uppmanar oss alla att bejaka och skydda varje människas liv och värdighet. Särskilt de mest utsattas liv. Detta inkluderar ofödda barn och de som befinner sig i slutet av livet. Vi lovas att Guds lag i slutändan kommer att ge fred och nytt liv, särskilt för dem som lider, säger ärkebiskop John Wester från Santa Fe till Catholic News Agency.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com), BioEdge (www.bioedge.org) och USNews (www.usnews.com)