Norge: antalet graviditeter med Downs syndrom ökar – men inte antalet barn

22 november 2021

I Norge ökar antalet graviditeter per år där barnet har Downs syndrom. Andelen barn som föds med Downs är däremot relativt stabil. Utvecklingen förklaras med den nya biotekniklagen.

Att Norge nyligen genomförde ändringar i biotekniklagen innebär nya riktlinjer och rutiner för undersökningar som kan avslöja Downs syndrom under graviditeten. Norska folkhälsoinstitutet räknar med att ändringarna kommer att påverka andelen levande födda barn med Downs syndrom i Norge under de kommande åren.

Förra året registrerades 147 graviditeter med diagnosen Downs syndrom i Medisinsk fødselseregister (MFR) (27 per 10 000). Det är det högsta antalet registrerade i MFR:s historia. Den vanligaste riskfaktorn för Downs syndrom är kvinnans ålder. Att norska kvinnor får barn i allt högre ålder förklarar den ökade förekomsten av graviditeter där barnet har Downs syndrom.

Trots den ökande andelen graviditeter med Downs syndrom de senaste åren har andelen levande födda barn med Downs syndrom i Norge varit relativt stabil. Förklaringen till detta är att även andelen aborter vid diagnosen Downs syndrom har ökat. År 2020 föddes 58 levande barn med Downs syndrom och 84 sena aborter gjordes pga. Downs syndrom.

Ändringar i biotekniklagen

Förra årets ändringar i biotekniklagen gör det lättare att upptäcka om ett foster har Downs syndrom. Läs mer >> Ändringarna innebär att åldersgränsen för fosterdiagnostik sänktes från 38 till 35 år, ultraljudsundersökning senareläggs och alla gravida kvinnor över 35 år erbjuds att ta blodprovet NIPT (non-invasive prenatal test).

NIPT visar om det finns en ökad risk att fostret har Downs syndrom (trisomi 21), Pataus syndrom (trisomi 13) eller Edwards syndrom (trisomi 18). Ett fynd på NIPT bekräftas alltid med ett fostervattenprov. Läs mer >> 

I Danmark har alla gravida kvinnor erbjudits fosterdiagnostik sedan 2004 och NIPT infördes 2017. Det har skett en markant minskning av andelen levande födda barn med Downs syndrom. 2004 fanns det 61 levande födda barn i Danmark med Downs syndrom och 2019 var det 18. Läs mer >> 

Källa: Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)