Norge vill senarelägga abortgränsen

10 maj 2021

I Norge arbetar politikerna i Stortinget på att utvidga gränsen för fri abort från graviditetsvecka12 till 18. En del partier vill gå längre och sätta gränsen vid vecka 22.

Förra året gjordes 11 081 aborter i Norge, vilket är 654 (5,6 procent) färre aborter än 2019. Ansökningar om abort efter den 12:e graviditetsveckan hanteras av en abortnämnd. En abortnämnd består av två läkare. En av dem måste vara anställd på den avdelning som utför aborter på sjukhuset. Ett av argumenten för att ändra den nuvarande lagen är att en del kvinnor upplever mötet med abortnämnden som en extra börda i en svår livssituation.

Förra året hanterade abortnämnden 508 abortansökningar; 498 godkändes. Detta är det lägsta antalet sena aborter sedan 2003. Efter graviditetsvecka 18 är abort inte tillåten om det inte finns tvingande skäl. Friska foster anses livskraftiga efter slutet av graviditetsvecka 22, och abort är därför inte tillåtet efter det. Efter vecka 18 avvisades totalt 15 ansökningar av överklagandenämnden. Av dessa hade tio kvinnor gått över graviditetsvecka 22. Endast fem avvisades mellan vecka 18 och 22.

"Aborter kan öka"

Idag sker 95 procent av aborterna i Norge före vecka tolv och 84 procent före vecka nio, enligt uppgifter från abortregistret.

Centerpolitikern Kjersti Toppe varnar för att antalet sena aborter skulle kunna öka:

— Lagen tillåter sena aborter även idag, men då måste det finnas en kritisk eller allvarlig sjukdom hos mamman eller barnet. Med det nya förslaget får abort i vecka 22 exakt samma regler och lagar som i vecka 12, varnar Kjersti Toppe i tidningen Dagbladet.

Liv Ellingsen, överläkare vid förlossningsavdelningen på Rikshospitalet och medlem i abortnämnden, betonar att kvinnor som ansöker om abort befinner sig i en mycket svår situation. Nämndens uppgift är att hjälpa och ge råd, inte försvåra situationen.

— Vår uppgift är att se till att beslutet följer norsk lag och även se till att kvinnan är välinformerad, säger Ellingsen.

Sedan 2019 måste även kvinnor vid en flerbarnsgraviditet ansöka hos abortnämnden för att få göra abort av ett av fostren. Läs mer >>

Källa: Dagbladet (www.dagbladet.no)