Norska biskopar vill ha debatt om fosterdiagnostiken

26 oktober 2021

När fosterdiagnostiken, som nu erbjuds till alla gravida kvinnor i Norge utvidgas, förändras förhållandet mellan självbestämmande och principen om ett samhälle med plats för alla. Det anser det norska biskopsmötet, som lovar att tillsätta en arbetsgrupp som ska komma med förslag på hur problemet kan följas upp.

Den norska biotekniklagen ändrades i maj förra året, så att genetisk fosterdiagnostik nu erbjuds alla gravida kvinnor. Läs mer >> Det är en stor principiell förändring då fosterdiagnostik tidigare möjliggjordes utifrån medicinsk riskbedömning.

Biskopsmötet i Norska kyrkan oroar sig för att Norge kan få ett system där livskraftiga foster med olika kromosomavvikelser väljs bort på grund av deras egenskaper.

”Plats för alla”

— Jag har djup respekt för de svåra val framtida föräldrar kommer att behöva göra. Som samhälle skall vi se till att barn och familjer med särskilda behov får det stöd de har rätt till. Biskoparna är oroade över att färre kommer att få barn med olika kromosomavvikelser och att det kan utmana principen om att vi har plats för alla i vårt samhälle. Det handlar om människovärde, säger biskop Olav Fykse Tveit, ordförande för biskopsmötet i Norska kyrkan.

”Etiska dilemman”

Norska kyrkan vill ha en bredare offentlig diskussion om fosterdiagnostik och kommer att inrätta en arbetsgrupp som ska arbeta med etiska dilemman relaterade till frågan.

— Vi ska bidra till en bredare offentlig diskussion om vilka konsekvenser den breddade fosterdiagnostiken får för människovärdet och för förståelsen av mångfald, svaghet och sårbarhet samt autonomin och beroendet i samhället, säger biskop Fykse Tveit.

Källor: Den Norske Kirke (kirken.no), Møre (mre.no) och Norge idag (idag.no)