Ny abortlag splittrar Benin

27 oktober 2021

I det västafrikanska landet Benin röstade parlamentet i förra veckan för att legalisera abort, vilket det rapporterades om i svensk media. Parlamentets talman, Louis Vlavonou, hade dagarna före omröstningen motsatt sig legaliseringen. Liknande motstånd kom från Benins biskopskonferens.

Lagen om sexuell och reproduktiv hälsa, som antogs av Benins parlament i mitten av förra veckan, tillåter abort fram till graviditetsvecka tolv, under förutsättningen att en fortsatt graviditet skulle "förvärra eller skapa materiell, utbildningsmässig, professionell eller moralisk nöd", som är oförenlig med kvinnans eller det ofödda barnets intressen. Tidigare har abort enbart varit tillåtet om kvinnans liv var i fara, om det ofödda barnet hade allvarliga skador eller om graviditeten var ett resultat av våldtäkt eller incest.

Enligt landets hälsominister Benjamin Hounkpatin kommer den nya lagen att välkomnas av kvinnor som annars riskerar livet genom olagliga aborter. Han hävdar vidare att nära 200 kvinnor årligen dör på grund av komplikationer som orsakats av osäkra aborter. Läs mer >> 

"Abort är ett samhälles död"

Tidigare denna månad förklarade parlamentets talman, Louis Vlavonou, sitt motstånd mot den nya abortlagen. Han uttalade sig vid ett rundabordssamtal om ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, där han fördömde den nya lagen som "en komplott från väst". Läs mer >> 

— Abort är ett samhälles död, eftersom samhället åldras där abort förekommer. Legaliseringen är en del av den strategi som denna nya globala etik har satt i verket för att dekonstruera våra värderingar. I stället byggs motvärden upp, som de västerländska kulturerna är offer för i dag, sade Louis Vlavonou vid rundabordssamtalet. Läs mer >> 

Abort "nekar barn rätten till livet"

Dessutom menar Louis Vlavonou att abort "nekar barn rätten till livet":

— Det är farligt att ge kvinnor ett verktyg för att förstöra liv i deras egenskap som mammor, som skall skydda det. Vissa kvinnor kommer att utsättas för starka påtryckningar att göra abort. I slutändan är det kvinnan som måste bära hela bördan, mer än om hon hade behållit barnet, påpekar talmannen Louis Vlavonou.

I ett gemensamt uttalande samma vecka som parlamentsomröstningen ägde rum uppmanade även de katolska biskoparna parlamentsledamöterna att rösta emot lagförslaget, en vädjan som inte hörsammades. "Abort är en omänsklig handling som förstör fostrets liv, men också mammans liv på många sätt." Biskoparna skriver vidare om den "ovillkorliga respekten för livets heliga och okränkbara värde, särskilt det oskyldiga livets". "Det finns säkra och tillförlitliga alternativ för att avhjälpa de missförhållanden som är avsedda att lösas genom att legalisera abort", skriver biskop Victor Agbanou, ordförande för Benins biskopskonferens.

Benin är ett av få länder i Afrika som tillåter abort. Enligt amerikanska Guttmacher Institute är det bara Zambia, Kap Verde, Moçambique, Sydafrika och Tunisien som har relativt liberala abortlagar. Totalförbud mot abort råder i Kongo-Brazzaville, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Egypten, Guinea-Bissau och Senegal.

Motsatt lagstiftning

På andra sidan jordklotet röstade ett utskott i El Salvadors parlament mot en reform av en av världens strängaste abortlagar. Abort är förbjuden i alla fall, inklusive våldtäkt, incest och avvikelser på fostret. Kvinnan och läkaren riskerar två till åtta års fängelse.

Landets grundlag erkänner "varje människa som en mänsklig person från och med befruktningen".

Abortförespråkare kallar de föreslagna grundlagsändringarna för "La Reforma Beatriz", efter fallet Beatriz från 2013, en gravid 22-årig kvinna vars ofödda barn hade anencefali. Hon begärde abort, men högsta domstolen nekade tillstånd, varför det gjordes ett kejsarsnitt i då hon var i sjunde månaden. El Salvador utsätts för enorma internationella påtryckningar från västliga regeringar, internationella grupper och icke-statliga organisationer för att liberalisera sitt abortförbud. Läs mer >> 

Källor: Afrikan News (www.africanews.com), Gènéthique (www.genethique.org), BioEdge (www.bioedge.org) National Post (nationalpost.com) och ACI Afrika (www.aciafrica.org)