Ny debatt om abort i Europaparlamentet

24 maj 2021

Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) försöker förankra en "rätt till abort" i Europeiska unionen, trots att detta område sorterar under medlemsstaternas egen behörighet. Samtidigt vill FEMM avskaffa samvetsfriheten, vilket strider mot europeisk lag.

Det finns ingen internationellt erkänt "rätt till abort". Det framgår tydligt av Genèves konsensusdeklaration om att främja kvinnors hälsa och stärka familjen, ett ställningstagande mot abort som drivits fram av regeringarna i Brasilien, Egypten, Ungern, Indonesien, Uganda och USA. Dokumentet undertecknades av 34 länder förra året.

FEMM:s förslag till resolution handlar om "reproduktiva och sexuella rättigheter" och uppmanar medlemsstaterna att garantera tillgång till "säkra och lagliga aborter". Abort hamnar därmed automatiskt inom området "kvinnors rättigheter".

Att klassa abort som en integrerad del av kvinnors hälsa sträcker sig dock utöver EU:s befogenheter, då "medlemsstaternas ansvarsområden inbegriper hälso- och sjukvårdsförvaltning" (TFEU, art. 168§7). Det är alltså inte upp till EU att inkludera abort i vården.

Ingen grundläggande rättighet

Integration av abort i "kvinnors rättigheter" strider inte på något avgörande sätt mot rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Därför kan abort som sådan inte anses som en grundläggande mänsklig rättighet med hänvisning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Enligt resolutionsförslaget från FEMM skall även rätten till samvetsfrihet tas bort: Att "vårdpersonal väljer att inte tillhandahålla de produkter och tjänster som de är moraliskt emot, inklusive abort, recept, försäljning och rådgivning om preventivmedel". Men det strider mot hur rätten till samvetsfrihet slås fast i europeisk lag, särskilt artikel 10.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 9 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Inte första försöket

Att på denna väg försöka införa en "rätt till abort" och att neka sjukvårdspersonalen deras lagstadgade samvetsfrihet är oroväckande. Det är dock inte första gången ett sådant försök görs. Redan 2013 avvisade Europaparlamentet den kontroversiella Estrelarapporten, som innehöll en uppmaning till EU:s medlemsländer om att verka för sexuella och reproduktiva rättigheter, inklusive fri abort, samt för obligatorisk sexualundervisning för barn i alla åldrar. Läs mer >> 

Den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) varnar att med tanke på medlemsstaternas ovilja att införa en norm som de själva inte har valt, försöker initiativtagarna driva fram ett resolutionsförslag och ta hjälp av systemet med s.k. mjuk lag för att införa en ny norm. Valet av institution i denna strategi skall inte underskattas, för även om Europaparlamentets resolutioner inte har något bindande rättsligt värde, är de ett uttryck för en åsikt som parlamentet vill meddela. En resolution kan därefter tjäna till att politiskt legitimera åtgärder från medlemsstaterna eller diverse institutioner. Den är avsedd att ge praktiska effekter. Ännu viktigare är att den kan uttrycka en avsikt innan lagstiftning är ett faktum, något som senare kan användas för att motivera bindande handlingar.

Plenarsittningen som tar upp resolutionen äger rum den 23 juni.

Källor: European Centre for Law and Justice (eclj.org), News (fsspx.news) och Europaparlamentet (www.europarl.europa.eu)