Ny plats för dödshjälp – begravningsbyrån

01 november 2021

Ännu en ny utveckling i dödshjälpstrenden i Kanada är att människor, som vill undvika att dö i en klinisk miljö, som sjukhuset, eller hemma i den egna sängen, söker sig till andra platser för att avsluta livet. I Ontario ställer nu begravningsentreprenörer rum till förfogande för dödshjälp.

Under början av covid-19-pandemin våren 2020 började Paul Needham, begravningsentreprenör i Ontario, att få en ny sorts begäran. Till en början var det några få samtal, men i takt med att restriktionerna för sammankomster ökade blev det en vanlig fråga på Northview Funeral Chapel: "Kan ni tillhandahålla ett lugnt och bekvämt rum där en älskad person kan få dödshjälp?"

— Många gånger var familjerna i en svår situation. De ville ha proceduren, men hade ingenstans att ta vägen. Ingen var villig att ta emot dem på grund av nedstängningen, säger Paul Needham.

Läkarassisterat självmord har varit lagligt i Kanada sedan 2016. Därefter har antalet personer som får hjälp att avsluta sina liv i förtid ökat stadigt. År 2016 rapporterades drygt 1 000 fall av dödshjälp i Kanada, år 2020 hade antalet ökat till strax under 7 600. Nästan hälften (46,7 procent år 2020) utförs i hemmet. Även sjukhus (28 procent) och palliativa vårdenheter, som hospice (17 procent), är vanliga platser för dödshjälp.

Inte på sjukhus och inte i den egna sängen

Begravningsentreprenören Paul Needham har förstått att en del av hans kunder inte vill avsluta sitt liv i en klinisk miljö och inte heller i hemmet.

— Ibland kan de säga saker som: 'Varje gång jag tittar på den sängen eller varje gång jag går in i det rummet återupplever jag det'. Jag tror att de bara kände att det skulle bli ett stigma efteråt och att de ville undvika det, säger Paul Needham.

En del av hans kunder uttryckte obehag inför att gå in på sjukhus eller hospice eftersom covid-19 tvingade dem att hantera alla typer av tillträdesbegränsningar. Eftersom Paul Needham ville tillgodose ett växande behov började han erbjuda rum att hyra på sin begravningsbyrå där dödshjälp kunde ges. Sedan början av 2020 har det skett 23 gånger.

"Bekväma med att prata om döden"

David Mullen, från A. Millard George Funeral Home, har också märkt av trenden. Han arbetar för att inrätta ett rum där familjer kan få dödshjälp på hans begravningsbyrå.

— Telefonsamtalen började 2018. De fortsatte att öka under pandemin. Vi funderade mycket på det och kände att detta var något vi kunde erbjuda som skulle hjälpa de familjer vi betjänar, säger David Mullen.

Darcy Harris, professor i thanatologi – läran om död och döende – vid King's University College i Ontario menar att trenden är logisk:

— Begravningsbyråer är vanligtvis mycket fint inredda och personalen är serviceinriktad och känner sig bekväma med att prata om döden, säger Darcy Harris.

Källa: CBCNews (www.cbc.ca)