Ny rapport avslöjar oegentligheter inom FN:s arbete på abortområdet

27 september 2021

Den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) har publicerat en rapport, som analyserar hur de särskilda förfarandena i FN:s råd för mänskliga rättigheter fungerar och hur de finansieras. Rapporten avslöjar otillräcklig redovisning av och brist på insyn i finansieringen och blottlägger metoder som används av vissa privata finansiärer för att påverka FN-experter. Rapporten innehåller också rekommendationer för hur man skall gå till väga för att åter garantera FN:s oberoende.

Många FN-experter vill genomdriva rätten till fri abort i hela världen. Dessa experter hävdar att den rätt till liv och privatliv som är stadfäst i internationella fördrag om mänskliga rättigheter, tvingar medlemsstater runt om i världen att legalisera abort. Vissa av experterna hävdar till och med att samvetsfrihet vid abortverksamhet kan liknas vid ett slags tortyr. Detta trots att samvetsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. Läs mer >> 

Experterna i fråga är okända för allmänheten, men de har ett stort inflytande. Officiellt har de ansvar för "särskilda förfaranden", kallas för "särskilda rapportörer" och utses av medlemsstaterna i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) med säte i Genève för att försvara och främja de mänskliga rättigheterna i hela världen. Varje FN-expert är det inom ett specifikt område, t.ex. rätten till liv, utbildning, mat, hälsa osv. Experterna tar emot klagomål på påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, besöker länderna för att bedöma den lokala situationen, ger råd till regeringar, osv. Läs mer >> 

Oredovisade pengar och intressekonflikter

Den globala kampen för fri abort står i fokus inom FN. Juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) har i flera år arbetat för att försvara livet globalt i FN. Läs mer >> Men juridiska argument räcker inte alltid när lagen inte respekteras, i synnerhet då lagen förvrängs i ett visst syfte. Därför bestämde sig ECLJ att titta närmare på vilka experterna är, var de kommer ifrån och hur de arbetar. Det som de kom att avslöja är ett nätverk av aktivister som inte redovisar hur de använder sina medel och en härva av intressekonflikter. Läs mer >> 

Undersökningen har publicerats i en rapport med titeln "The Financing of UN Experts".

Rapporten bygger på en analys av finansiella uppgifter publicerade årligen mellan 2015 och 2019 och på intervjuer med FN-experter. Några av de intervjuade har valt att berätta om hur systemet fungerar, vissa har till och med erkänt korruption. ECLJs rapport identifierar några av de viktigaste medlemmarna i det abortvänliga nätverket som agerar som FN-experter och hur ogenomskinligt deras ekonomiska redovisningssystem är. Läs mer >> 

Fördragen stadgar inte någon "rätt till abort"

Ett stort antal FN-experter arbetar aktivt tillsammans för att få till stånd en internationell skyldighet att legalisera abort. Deras olika förklaringar, rapporter och rekommendationer har tillräcklig auktoritet för att övertyga nationella lagstiftare, trots att  någon "rätt till abort" inte förekommer i de internationella fördragen. Läs mer >> 

Rapporten presenterades för rådet för mänskliga rättigheter den 15 september. Den förväntas nu bli föremål för diskussioner under den pågående sessionen i Rådet för mänskliga rättigheter. Flera stater har tröttnat på några få experters ideologiska aktivism och vill få ordning på systemet. Flera ambassadörer har krävt större ekonomiskt stöd, öppenhet och oberoende för dessa så kallade experter.

Källa: European Centre for Law and Justice (eclj.org)