Ny studie från Kanada: Legalisering av dödshjälp får negativa effekter på den palliativa vården

23 november 2021

Kanadas lag om läkarassisterat självmord, som började tillämpas 2016, har fått negativ effekt på den palliativa vården. Det slås fast av fem specialister i en artikel i tidskriften Palliative Care.

Forskarna som gjorde studien intervjuade 13 läkare och tio sjuksköterskor inom den palliativa vården på platser som även erbjuder läkarassisterat självmord. Intervjuerna genomfördes under sex månader före och efter legaliseringen.

En röd tråd som löper genom samtliga svaren i studien är upplevelsen hos de intervjuade av en inneboende konflikt mellan att ge palliativ vård och rätten till läkarassisterat självmord.

De intervjuade vittnar bland annat om följande: För att se till att en patient skall förbli berättigad till läkarassisterad självmord måste en läkare undanhålla mediciner som annars skulle ha tagit bort eller lindrat patientens smärta. "Att bibehålla klarhet och behörighet till dödshjälp, genom att undvika lugnande läkemedel, prioriterades framför att uppnå god symtomkontroll för vissa patienter", rapporterar forskarna i Palliative Care (doi/10.1177/0269216320968517). Både patienter och palliativa vårdgivare uttrycker att de tycker att prioriteringen är beklämmande.

En uppmaning

De konstaterar också att den information om att läkarassisterat självmord som finns kan tolkas som en uppmaning. Detta ökar den känslomässiga och existentiella bördan för patienterna och deras familjer. Samtalen med patienter och anhöriga har blivit mycket svåra, uttrycker vårdpersonalen.

Läkarassisterat självmord visar sig ha en betydande känslomässig och personlig inverkan på palliativa vårdgivare. Många beskriver en stor känslomässig belastning som skapas av exponeringen för läkarassisterat självmord.

Konkurrerar om finansiering

Förekomsten av läkarassisterat självmord har också komplicerat förhållandet mellan palliativvårdare och deras patienter. En del patienter tror att palliativ vård innebär dödshjälp. Läkare eller sjuksköterskor med samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord upplever att det är svårt att bygga upp en relation med patienter som vill ha dödshjälp.

Palliativa vårdgivare menar att den palliativa vården och det läkarassisterade självmordet konkurrerar om finansiering, särskilt på landsbygden och i områden med bristande service.

En av studiens slutsatser är att det behövs ytterligare forskning för att förstå den oro som palliativa vårdgivare känner inför läkarassisterat självmord, och att det behövs ytterligare resurser för att stödja tillgången till palliativ vård, menar studieförfattarna.

Källor: BioEdge (bioedge.org), Dying well (www.dyingwell.co.uk) och LiveAction (www.liveaction.org)