Ny studie om preventivmedels påverkan på fertiliteten

02 februari 2021

En aktuell kohortstudie, som publicerades i British Medical Journal (BMJ), ger insyn i hur många kvinnor över hela världen som använder preventivmedel och hur de påverkar fertiliteten.

År 2019 använde 22 procent av världens kvinnor olika sorters preventivmedel för att förhindra graviditet. I USA var andelen 35 procent mellan 2015 och 2017. I Europa och USA är de mest använda metoderna orala preventivmedel, även om användningen av långverkande preventivmedel, som hormonspiral och p-spruta, ökar.

De amerikanska och danska studieförfattarna konstaterar att långverkande reversibla preventivmedel (möjlig att ta tillbaka) har blivit allt vanligare, men epidemiologiska studier av deras effekt på fertiliteten har varit små och inkonsekventa. Forskning kring preventivmedel och fertilitet har huvudsakligen fokuserat på effekterna av orala preventivmedel, där majoriteten av studierna visar korta fördröjningar i återgången till fertilitet efter avslutat intag av orala preventivmedel.

Den aktuella studien (doi.org/10.1136/bmj.m3966) undersöker hur lång tid det tar till att fertiliteten återgår till normaltillstånd efter olika preventivmetoder. I genomsnitt hade de som använde injicerbara preventivmedel den längsta fördröjningen till normal fertilitet (fem till åtta menstruationscykler) och de som använde hormon- och kopparspiraler och implanterade preventivmedel hade kortast fördröjning (två menstruationscykler).

Studien tar inte upp preventivmedlens medicinska och aborterande risker. Läs mer >> 

Källor: The BMJ (www.bmj.com) och The Bioethics Observatory (bioethicsobservatory.org)