Nya abortlagar kan införas i USA – om domstolarna tillåter

26 april 2021

I USA har de senaste veckorna några delstater arbetat på att skärpa sina abortlagar. Majoriteten av lagförslagen läggs fram av republikaner och abortförespråkare räknar med att lagarna kommer att överklagas.

I Idaho godkände senaten den 21 april (med 25 mot 7 röster) ett lagförslag som förbjuder abort efter att fostrets hjärtslag har konstaterats. Nu väntar lagen på att skrivas under av guvernören Brad Little. Lagförslaget gör undantag för graviditet till följd av våldtäkt, incest eller vid risk för kvinnans liv.

Detta är en bra lag, som ger det ofödda barnet samma rättigheter som mamman, säger senator Patti Anne Lodge, som drev fram lagförslaget.

Den nya lagen kommer dock inte att träda i kraft förrän liknande lagstiftning i en annan delstat har godkänts av en federal domstol. För närvarande har alla lagar, som gäller abortförbud vid fostrets hjärtslag blockerats av federala domstolar. Läs mer >> 

Fostrets hjärta slår

Hos guvernören i Oklahoma, Kevin Stitt, ligger två lagförslag som förbjuder abort när fostrets hjärta har börjat slå. Läkare förlorar legitimationen under ett år om han utför abort i en sådan situation. Även i Oklahoma räknar abortförespråkare att lagförslaget kommer att överklagas i domstol.

— Målet är att rädda ofödda barns liv. Det här har varit en hård kamp, och en ny lag kommer inte att göra slut på aborter i vår delstat. Men var och en av des föreliggande åtgärderna är ytterligare ett steg på vår resa för att försvara livets helighet, säger senator Julie Daniels från Bartlesville i ett uttalande.

Julie Burkhart, som öppnade en abortklinik i Oklahoma för fem år sedan, ser lagförslagen som "radikala och inte i enlighet med grundlagen". Hon förväntar sig att de inte kommer godkännas i domstolen:

— Jag vill hellre se att de ägnar tiden åt att förbättra sjukvården än att de slösar bort tid på att begränsa människors möjligheter till säker och kvalitativ hälsovård, säger Julie Burkhart till APNews.

I Oklahoma har på senare år flera liknande lagförslag godkänts men har senare upphävts av domstolar. Omröstningar brukar skeenligt partilinjen med demokraterna som motsätter sig lagförslagen.

Begravning eller kremering

I Tennessee godkändes ett lagförslag som kräver att aborterade foster begravs eller kremeras och inte längre behandlas som medicinskt avfall. Även detta förslag ligger hos guvernören i väntan på underskrift. Abortklinikerna föreslås stå för kostnaderna om inte kvinnan själv vill välja plats. Läs mer >> 

I Arkansas undertecknade guvernör Asa Hutchinson ett lagförslag den 21 april enligt vilket kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och gör abort efter graviditetsvecka 20 måste rapportera övergreppet till myndigheterna. I Arkansas är abort tillåten fram till vecka 20, med vissa undantag. Förra månaden undertecknade Asa Hutchinson ett lagförslag som nästintill totalt förbjuder abort. Lagen har dock inte trätt i kraft. Syftet med lagen är enligt guvernören att tvinga fram en ny prövning av det kontroversiella domslutet "Roe mot Wade", där domstolen slog fast att amerikanska kvinnor har rätt till abort. Läs mer >> 

Livräddande vård

I Ohio övervägs än en gång en version av den s.k. Born-Alive Infant Protection Act. Enligt den lagen skall livräddande vård ges till barn som föds levande efter ett abortförsök och läkare som undanhåller vård i strid med lagen ska åtalas för dråp. Ett liknande lagförslag godkändes i senaten 2019 men togs inte upp i representanthuset.

— Innebörden i Born-Alive Infant Protection Act är ganska enkel: inget hjälplöst nyfött barn bör lämnas ensamt för att dö. Det är vårt uppriktiga hopp att den grundläggande anständigheten skall tvinga Ohios lagstiftare att enas om att skydda oskyldiga, födda barn som desperat kippar efter en chans till liv, säger Mike Gonidakis, president för organisationen Ohio Right to Life, i ett uttalande.

Downs syndrom

En federal domstol i Ohio godkände nyligen en lag som förbjuder abort pga. Downs syndrom. Domstolen slår fast att lagen inte hindrar kvinnor från att göra abort. I domen heter det: "I det här fallet förlitar sig Ohio inte på intresset att skydda ett potentiellt ofött liv. Lagen skall skydda de med Downs syndrom från stigmat de lider av genom selektiva aborter, att skydda kvinnor vars ofödda barn fått diagnosen Downs syndrom från tvångsabort och att bevara läkarkåren från oetiska läkare". Läs mer >> 

Denna vecka undertecknade Arizonas guvernör Doug Ducey lagen som förbjuder abort pga. en icke-dödlig genetisk avvikelse som t.ex. Downs syndrom. Sedan tidigare är aborter pga. ras eller kön förbjudna. Lagen ger också ofödda samma medborgerliga rättigheter som födda personer.

Källor: Catholic World Report (www.catholicworldreport.com), CNA (www.catholicnewsagency.com), ABCNews (abcnews.go.com) och APNews (apnews.com)