Nya riktlinjer: Fritt fram för forskning på embryon äldre än 14 dagar

01 juni 2021

Att 14-dagarsgränsen för odling av mänskliga embryon har tagits bort är den främsta förändringen i de förnyade rekommendationerna från International Society for Stem Cell Research (ISSCR). Förslaget har kritiserats från flera håll, bl.a. därför att ingen offentlig debatt har föregått förändringen.

Riktlinjerna innehåller nya rekommendationer för att hantera de senaste vetenskapliga framstegen gällande embryon, stamcellbaserade embryomodeller, chimärer, organoider och genomredigering. Det slås även fast att forskare i framtiden bör få laboratorieodla embryomodeller så länge det tjänar forskningsändamålet – men bara efter individuella tillstånd. I den senaste versionen från 2016 betraktades överskridande av 14-dagarsregeln fortfarande som ”förbjuden forskningsaktivitet”. Läs mer >> 

Sedan dess har forskningen gjort framsteg – både när det gäller odling av mänskliga embryon och till exempel när det gäller att skapa embryon från stamceller, förklarar författargruppen som står bakom de nya riktlinjerna (DOI: 10.1016 / j.stemcr.2021.05.008). Författarna kommer från USA, Kanada, Storbritannien, Österrike, Japan och Kina.

Ingen överföring tillåten

"Författargruppen är medveten om att odling av mänskliga embryon längre än 14 dagar är förbjuden i många rättssystem enligt lagar eller förordningar. Men man anser att ett fullständigt förbud inom detta område kan hindra viktiga forskningsframsteg", skriver ISSCR-arbetsgruppen.

— Även om riktlinjerna i sig inte är lag, kan institutioner, finansiärer och tidskrifter använda dem för att sätta standard för det arbete de tillåter, finansierar och publicerar, säger bioetikern Josephine Johnston från Hastings Center till tidningen The Scientist

Varje forskningsprojekt bör granskas och utvärderas individuellt och överföring av ett embryo till en livmoder hos en människa eller ett djur bör även fortsättningsvis vara förbjudet, anser ISSCR.

— Cellkulturer som odlas längre än enligt 14-dagarsregeln är väsentliga för vår förståelse av mänsklig utveckling, eftersom några av de viktigaste utvecklingsstegen endast sker efter denna period. Det blir också allt tydligare att grunden för många allvarliga utvecklingsstörningar kan förstås med de utökade modellerna, förklarar Thomas Zwaka från Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York.

Förtroende för forskning

Josephine Johnston är orolig för att allmänhetens förtroende för embryoforskning nu, utan rekommenderad gräns, kan urholkas:

— 14-dagarsregeln gjorde mycket politisk nytta när det gällerembryoforskning därför att den sa till beslutsfattare och allmänhet att vi inte är utan begränsningar. Vi har linjer som vi inte kan korsa, säger Josephine Johnston.

Johnston hade föredragit att man i stället hade satt en ny tidsgräns, eller en biologisk gräns. Om man antar att det är vetenskapligt berättigat att gå längre än 14 dagar anser hon att det att hålla någon form av gräns skulle vara en signal om vikten av ansvar, återhållsamhet och respekt för den här tidiga formen av mänskligt liv.

Två republikanska medlemmar av den amerikanska kongressen, representant Chris Smith, från New Jersey, och senator Mike Braun, från Indiana är mycket negativa till förslaget:

— ISSCR har visat fullständig ignorans för det mänskliga livets värdighet. Den tidigare regeln som tillät forskare att skapa och experimentera på mänskliga embryon i upp till 14 dagar var redan oetisk och moraliskt motbjudande, men ISSCR har nu tagit bort all återhållsamhet, vilket gör att ofödda människor i alla utvecklingsstadier kan experimenteras med, manipuleras och förstöras, beklagar Chris Smith

Respekt har tidigare rapporterat om att forskare i USA och Australien har skapat blastocyster av mänskliga stamceller, som liknar de 5–6 dagar gamla embryon kort innan sådana planteras in i en livmoder. Läs mer >> 

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), BioEdge (www.bioedge.org), Nature (www.nature.com) och The Scientist (www.the-scientist.com)