Nya Zeeland: Få läkare och läkarstudenter vill ge dödshjälp

14 april 2021

Förra året legaliserade Nya Zeeland dödshjälp efter en folkomröstning. Lagen kommer att träda i kraft i november men redan nu har förespråkarna fått problem. Inte nog att läkare är ovilliga att ge dödshjälp. Även läkarstudenter motsätter sig alltmer.

En aktuell studie (doi.org/10.1186/s12909-021-02558-2) visar att ju längre läkarstudenter har kommit i utbildningen, desto större är sannolikheten att de motsätter sig dödshjälp. Medan 65 procent av andraårs läkarstudenter vid Otagouniversitetet förespråkade dödshjälp och läkarassisterat självmord, gjorde bara 39 procent av läkarstudenterna det under sitt femte studieår. Studenterna hade påverkats av många faktorer. Studien konstaterar att de studenter som är emot dödshjälp nästan alla pekar på "en aspekt under läkarutbildningen" som det som påverkat dem. Studieförfattarna drar slutsatsen att lägre stöd bland läkare "delvis är relaterat till läkarutbildningen och stationär praktik, snarare än ålder, personlighet eller socialt sammanhang".

Möte med patienten

Enligt nyhetstjänsten Stuff New Zealand möter läkarstudenter under sitt femte studieår oftare patienter och undervisas inom palliativ vård och bioetik. Även om undervisningen är neutral i ämnen som assisterat självmord och dödshjälp, har den uppenbarligen påverkat läkarstudenterna.

— Att avsluta ett liv känns som en motsägelse för läkarstudenterna. Hela deras fokus är på att försöka göra saker bättre, och att avsluta en persons liv känns inte så, säger Simon Walker, en av studieförfattarna till Stuff New Zealand.

Studien publiceras bara kort efter nyheten om att färre än 30 procent av läkarna i Nya Zeeland förklarade sig vara "möjligen eller definitivt" villiga att ge dödshjälp. Majoriteten av landets hospices vill inte ge dödshjälp. Läs mer >> När bara ett fåtal läkare är villiga att ge dödshjälp blir det de som inte har någon koppling till patienterna som i slutändan kommer att ge det.

Sex timmars utbildning

Palliativ vårdpersonal i Nya Zeeland är oroliga över att legaliseringen kommer att leda till att människor får dödshjälp när de i själva verket skulle ha föredragit att fortsätta leva med ordentlig läkarvård och smärtlindring. Specialister inom palliativ vård är kritiska mot den sex timmars utbildning som krävs för att kunna ge dödshjälp och att det är så få läkare som är beredda att göra det. Läs mer >> 

Varje registrerad läkare och sjuksköterska med ett årligt uppdaterat övningsintyg räknas som läkare enligt denna handling. Allt som krävs är en online-utbildning, som tar upp till sex timmar. Det krävs inga specialistkunskaper för att kunna ge dödshjälp, varnar Curtis Walker, ordförande för det medicinska rådet i Nya Zeeland.

"De såg bara funktionshinder"

Även personer med funktionsnedsättning protesterar i Nya Zeeland.

Jag insåg att många av de råd jag fått, från psykolog och psykiater som jag träffade efter tidigare självmordsförsök, handlade om att de bara såg mitt funktionshinder. De frågade aldrig vad som hände i mitt liv, om jag arbetar för mycket eller om jag har mycket ont. Inga av dessa frågor ställdes, det var bara "självklart att hon vill dö, hon sitter ju i rullstol, hon har ont", berättar Claire Freeman, som är modell och har tetraplegi. Läs mer >> 

Nya Zeelands dödshjälpslag träder i kraft den 7 november 2021.

Källor: Stuff New Zealand (www.stuff.co.nz) och LiveAction (www.liveaction.org)