Nya Zeelands biskopar utfärdar riktlinjer om dödshjälp

08 november 2021

Katolsk sjukvårdspersonal, själavårdare och präster i Nya Zeeland har fått riktlinjer och pastoral hjälp för att kunna möta människor som bestämmer sig för att dö, enligt den nya lagen om valfrihet i livets slutskede.

Respekt har tidigare rapporterat om lagen om valfrihet i livets slutskede, som legaliserar dödshjälp i Nya Zeeland, som trädde i kraft den 7 november. Läs mer >> 

Inför lagens ikraftträdande har de katolska biskoparna i Nya Zeeland utfärdat ett pastoralt uttalande och en uppsättning riktlinjer för själavårdare, präster och andra katolska yrkesgrupper som möter människor som väljer att avsluta sitt liv i förtid.

Biskoparna upprepar sitt starka motstånd mot den nya lagen: "Att dödshjälp legaliserades i Nya Zeeland ändrar inte den katolska övertygelsen om denna praxis, som menar att allt mänskligt liv är heligt. Det innebär att vi aldrig bör ta livet av någon annan", står det i uttalandet.

Con-solatio

Det är därför katolska vilohem och hospice inte erbjuder dödshjälp. Enligt de nyzeeländska biskoparna kan dock katolsk sjukvårdspersonal, själavårdare, präster och pastorala lekmän fortfarande bistå dem som överväger dödshjälp och som ber om tröst. "Tron kallar oss i första hand att vara närvarande med den lidande andre", påpekas det i det pastorala uttalandet. "Det är verkligen vad tröst eller con-solatio innebär: att bära en annans lidande genom att dela det och gå in i andras ensamhet för att få dem att känna sig älskade, accepterade, ledsagade och stöttade; att helt enkelt vara med den döende; att vittna om hoppet genom vår närhet".

"Genom denna hoppets kraft kan vi, person för person, förvandla de platser där döende assisteras till utposter för den helige Ande", heter det vidare och biskoparna betonar att "bön och tjänst hos de döende aldrig behöver känna till mänskliga hinder".

I sina riktlinjer förklarar Nya Zeelands biskopar vidare att själavård av någon som uttrycker en önskan om dödshjälp "inte innebär att själavårdaren moraliskt samtycker", och inte heller att man upphäver kyrkans övertygelse om dödshjälp. "Snarare ser själavården till att ingen blir övergiven. Själavårdare uppmanas att gå in i ett stadium där kyrkans övertygelse om dödshjälp står sida vid sida med kyrkans undervisning om själavård och tröst", skriver biskoparna.

Källor: CatholicNews (www.catholicnews.com) och Vatican News (www.vaticannews.va)