Nytt förslag i Ryssland om att förbjuda surrogatmoderskap

24 mars 2021

Det ryska underhuset, duman, arbetar på ett nytt lagförslag för att ändra den nuvarande regleringen för surrogatmoderskap i Ryssland. Om det antas blir det förbjudet för utlänningar och ogifta par att anlita en surrogatmamma i Ryssland.

Enligt gällande lag är kommersiellt surrogatmoderskap tillåten för gifta och ogifta heterosexuella par och ensamstående kvinnor, ryska medborgare och utlänningar. Även om ensamstående män inte uttryckligen nämns i lagen har ett domslut öppnat för surrogatmoderskap och äggdonation för ensamstående män och samkönade par.

Ett reproduktivt paradis

Den liberala regleringen av surrogatmoderskap gör Ryssland till ”ett reproduktivt paradis, ett land där nästan alla som är villiga att få barn genom fertilitetsbehandling, kan uppfylla sin dröm”, som Konstantin Svitnev, som driver en surrogatagentur i Ryssland, uttrycker det.

Det nya lagförslaget skulle begränsa surrogatmoderskap till gifta heterosexuella par med uppehållstillstånd i Ryssland. Paren måste ha varit gifta i minst ett år, vara minst 25 år gamla men inte äldre än 55 år, och behöver ett giltigt medicinskt skäl för surrogatmoderskap.

Enligt Pjotr Tolstoy, som driver lagförslaget och är vicetalman för duman, kommer förslaget som ett direkt svar på nedstängningen pga. covidpandemin, som lämnade över tusen surrogatbarn tillfälligt strandade i Ryssland. Läs mer >>  

Skydda traditionella ryska familjevärden

Tidningen The Moscow Times påpekar dock även att surrogatmoderskap åt ensamstående män och kvinnor inte passar den ryska bilden av moderskap, barndom och familj. Surrogatmoderskap "skapar en direkt och indirekt möjlighet att skada nationella intressen som utgör ett hot mot allmän och ekonomisk säkerhet, personlig säkerhet och biologisk säkerhet", heter det i rysk media. Därför krävs ett förbud för utlänningar att använda surrogatmammor i Ryssland och att barn förs ut ur landet.

Flera tidigare försök har misslyckats att begränsa kommersiellt surrogatmoderskap i Ryssland. Det senaste lagförslaget kom från Anton Belyakov i mars 2017, som ville förbjuda allt surrogatmoderskap i Ryssland. Läs mer >> Dumans kommitté för familj, kvinnor och barn avslog förslaget i oktober 2018.

Mot bakgrund av den internationella utvecklingen av surrogatmoderskap, väcks frågan om den ryska staten kommer att välja en liknande väg som Indien, som först förbjöd surrogatmoderskap för samkönade par 2013 och senare även kommersiellt surrogatmoderskap för utlänningar. Indien begränsade sedan altruistiskt surrogatmoderskap till heterosexuella, gifta, indiska par. Läs mer >> Medan den indiska staten värnar om surrogatmammornas välmående har kvinnorna aldrig varit i fokus i de ryska diskussionerna inför lagförslaget. I Ryssland gäller det i första hand att skydda de nationella intressena genom att inte exportera barn och att skydda traditionella ryska familjevärden.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) och The Moscow Times (www.themoscowtimes.com)