Pandemin driver på antalet aborter i Japan, visar aktuell studie

12 maj 2021

Mellan 15 oktober och 14 november förra året gjorde 152 kvinnor i Japan abort delvis på grund av den pågående coronaviruspandemin, visar en undersökning.

Cirka åtta procent av de gravida kvinnorna i Japan som gjorde abort i oktober och november förra året beslutade sig till det på grund av coronapandemin, enligt undersökningen som genomfört av hälsoministeriet.

Många kvinnor angav ekonomiska skäl, till exempel en minskning av partnerns inkomst, som skäl till aborten. Studien undersöker orsakerna till cirka 2 000 kvinnors abortbeslut. Coronapandemin påverkade 152 av 1 965 kvinnors beslut. Majoriteten (46) av de 152 kvinnorna var i åldersgruppen 25–29 år, följt av 35 i åldern 20–24 år och 30 i åldern 30–34. Som skäl till abort angav 87 sin partners inkomstnedgång eller förlust av jobb, 74 angav sin egen inkomstminskning eller arbetslöshet och 42 angav att de var rädda för att smittas av coronaviruset under graviditeten.

Kvinnor behöver stöd

Det finns inga rapporter om att aborter är kopplade till graviditet på grund av våld i hemmet, trots ökade risker för detta under pandemins utegångsrestriktioner.

— Kvinnorna kunde ha valt att fortsätta sin graviditet om de hade de ekonomiska resurserna. Eftersom coronavirus tenderar att ha en större inverkan på människor med lägre inkomst, är det nödvändigt att vidta åtgärder för att stödja dessa kvinnor, som att förbättra rådgivning och ge ekonomiskt stöd, påpekar studieförfattarna för tidningen Japan Times.

Källor: Japan Times (www.japantimes.co.jp) och Live Action (www.liveaction.org)