Portugal: presidentveto mot dödshjälp – igen

02 december 2021

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa lade sitt veto mot ett av parlamentet godkänt lagförslag om dödshjälp. Presidenten ansåg att ordalydelsen i lagförslaget var för oprecis. Han hade redan tidigare uttryckt reservationer mot ett liknande lagförslag.

Lagförslaget om dödshjälp godkändes av parlamentet den 5 november, efter att presidenten meddelat att han skulle utlysa nyval därför att parlamentet hade förkastat budgeten för 2022.

Normalt skulle parlamentet kunna genomföra en ny omröstning om lagförslaget och skicka tillbaka det till presidenten, som antingen kan skicka det till författningsdomstolen eller underteckna det som lag. Han kan inte använda sitt veto två gånger för samma lagförslag. Men eftersom parlamentsupplösningen väntar finns ingen tid för en ny omröstning.

De som vill legalisera dödshjälp måste nu börja om hela processen i det nya parlamentet, som kommer att bildas efter valet den 30 januari.

Inkonsekvenser

Det första lagförslaget förkastades av författningsdomstolen med hänvisning till odefinierade begrepp som "permanent skada". Läs mer >> I den nya versionen försökte man reda ut dessa frågor, men i den not som följde med predidentens veto påpekade han inkonsekvenser, t.ex. när det gäller de kriterier som krävs vid ansökan om dödshjälp. På ett ställe i lagförslaget står det att patienten måste lida av en "dödlig och obotlig sjukdom" och senare att det måste vara en "allvarlig eller obotlig sjukdom". Ännu senare ersätts "eller" med "och", vilket innebär att sjukdomen måste vara både obotlig och allvarlig.

— Lagstiftaren måste välja mellan att kräva en 'allvarlig sjukdom', en 'allvarlig och obotlig sjukdom' eller en 'allvarlig och dödlig sjukdom' som kriterium för dödshjälp eller läkarassisterat självmord. Om patienten inte behöver vara allvarlig sjuk förändras Portugals 'värderingar om liv och fritt självbestämmande', säger presidenten i ett uttalande.

Reaktioner från dödshjälpsförespråkare kom omgående, och en ledande vänsterparlamentariker beskrev vetot som "cyniskt" och "omänskligt" och lovade att återkomma till frågan under nästa mandatperiod.

Presidentens veto välkomnades av de som motsätter sig dödshjälp. Dödshjälpsförespråkarna hade under nio månader sedan författningsdomstolens beslut missat att formulera en hållbar lagversion. Läs mer >> 

Källor: The Tablet (www.thetablet.co.uk) och EuroNews (www.euronews.com)