Portugals biskopar kritiska till legalisering av dödshjälp

01 februari 2021

Biskoparna i Portugal uttrycker "sorg och upprördhet" efter att parlamentet i förra veckan godkände lagstiftningen som legaliserar dödshjälp. Nu väntas bara presidentens signatur för att lagen skall träda i kraft.

Lagen antogs den 29 januari med 136 mot 78 röster och fyra nedlagda röster, trots den starka oppositionen som kyrkan och katolska organisationer uttryckte. Enligt lagtexten får personer över 18 år begära dödshjälp om de befinner sig i livets slutskede och lider av "bestående" och "outhärdlig" smärta samt är beslutskompetenta. Dödshjälp ges endast till medborgare och permanenta invånare i landet, detta för att förhindra att människor reser till Portugal för att få dödshjälp.

Varje begäran om dödshjälp kommer att behöva godkännas av flera läkare. En psykiater kommer att kallas in om det finns tvivel om patientens förmåga att göra ett "fritt och informerat" val.

Pandemins lärdomar om livets värde

Portugals biskopskonferens förklarar i ett uttalande att den nya lagen "strider mot principen om det mänskliga livets okränkbarhet" som slås fast i konstitutionen och beklagar att lagen godkändes vid en tidpunkt då landet fortfarande kämpar mot covid-19-pandemin. "Att legalisera dödandet i detta sammanhang är att vända ryggen mot de lärdomar som denna pandemi har gett oss om det mänskliga livets värde, det liv som samhället i allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonal i synnerhet försöker rädda med extraordinära ansträngningar", skriver biskoparna.

Biskoparna skriver att de inte kan acceptera dödshjälp som "ett svar på sjukdom och lidande", för det betyder att "ge upp för att lindra lidande och ge en felaktig uppfattning om att ett liv som är angripet av smärta och lidande inte förtjänar mer skydd och blir en börda för sig själv, för andra människor, för vårdpersonalen och för samhället som helhet". De förnyar därför sin uppmaning att istället skydda livet, "särskilt när det är som mest ömtåligt", genom att underlätta tillgången till palliativ vård, något "som majoriteten av de portugisiska medborgarna ännu inte har".

Presidenten kan lägga in veto

Biskoparna beklagar även "en aldrig tidigare skådad kulturell involvering", där rätten till självbestämmande har blivit absolut, och mot vilken, menar de "vi måste reagera kraftfullt". "Nu mer än någonsin är vi fast beslutna att följa de sjuka med omsorg och kärlek i alla faser av deras jordiska liv och särskilt i livets slutskede", fastslår biskoparna avslutningsvis.

Presidenten Marcelo Rebelo de Sousa har befogenhet att lägga in veto mot lagstiftningen eller hänskjuta den till författningsdomstolen – men han har ännu inte gjort sitt ställningstagande känt. Underhuset i det spanska parlamentet antog förra månaden en liknande lagstiftning som nu väntar på godkännande i senaten. Läs mer >> 

Källor: Vatican News (www.vaticannews.va), Deutsche Presse-Agentur (www.dpa-international.com) och Amed Post (www.amedpost.com)