Portugals föreslagna dödshjälpslag till författningsdomstol

22 februari 2021

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa förklarade att parlamentets förslag till dödshjälpslag verkar vara "alltför oprecist" och potentiellt kunna skapa en situation med "rättsosäkerhet". Därför har han skickat vidare förslaget till författningsdomstolen för granskning.

För tre veckor sedan godkändes lagförslaget av parlamentet efter ett års debatt. Presidenten, en tidigare juridikprofessor som 1976 var med och utarbetade Portugals konstitution, ifrågasätter huruvida lagförslaget är förenligt med konstitutionen, som säger att människolivet är "okränkbart". Han framför invändningen trots att abort har varit lagligt i landet sedan 2007.

Lagförslaget öppnar för sjuka vuxna drabbade av ett "outhärdligt lidande" att få hjälp med att avsluta sina liv. Läs mer >> Presidenten noterar att formuleringen "verkar vara präglad av en stark dimension av subjektivitet" och frågar efter vilka mått läkare förväntas bedöma smärta som "oacceptabel".

Portugal - det fjärde landet med dödshjälp

Frågan är alltså inte huruvida legaliseringen av dödshjälp är förenligt med konstitutionen, utan om lagen har utformats på erforderligt sätt. "Det verkar som att lagstiftaren inte ger den berörda läkaren ens ett minimum av säkerhet inom det rättsliga ramverket, som läkaren kan luta sig mot. Den här otillräckligheten beträffande normativ vägledning följer inte kravet som konstitutionen ställer på rätten till liv och mänsklig värdighet, det tycks inte heller följa rättssäkerhetskravet", skriver president Rebelo de Sousa.

Enligt Portugals rättssystem kan statschefen godkänna ett lagförslag, lägga veto mot det eller skicka det vidare till författningsdomstolen för granskning. Domstolen måste fatta sitt beslut inom 25 dagar. Om lagförslaget undertecknas blir Portugal det fjärde landet i Europa som legaliserar dödshjälp, efter Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)