President Biden upphäver sin föregångares pro-life-lagar

25 januari 2021

Bland de första åtgärderna för nytillträdde president Joe Biden är att upphäva förbudet av amerikansk finansiering för utländska organisationer som tillhandahåller eller främjar aborter. Även amerikanska abortkliniker kommer att få tillbaka offentlig finansiering. 

Anthony Fauci, som är president Bidens smittskyddsexpert, förklarade på ett WHO-möte förra veckan att Biden-Harris-administrationen kommer att arbeta för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och reproduktiva rättigheter i USA och globalt:

– För detta ändamål kommer president Biden att upphäva Mexico City Policyn under de närmaste dagarna, som en del av ett bredare åtagande att skydda kvinnors hälsa och främja jämställdhet i hemmet och runt om i världen, sade Anthony Fauci på WHO:s styrelsemöte.

Den så kallade Mexico City Policy, som infördes av Trump-administrationen, innebar att utländska grupper som får familjeplaneringshjälp från den amerikanska regeringen skulle gå med på att inte tillhandahålla eller främja aborter – inte ens med finansiering från andra källor. Läs mer >> 

"Rätt" till abort

Nyhetstjänsten The Hill rapporterar att president Biden planerar att upphäva Mexico City Policyn den 28 januari och kommer samma dag att upphäva Trump-administrationens deklaration om att det inte finns någon "internationell mänsklig rättighet till abort".

Samma dag kommer president Biden också att beordra en översyn av Trump-administrationens reform av de delar av den amerikanska hälsovårdslagen enligt vilka man kunde dra in offentlig finansiering från kliniker som utförde eller underlättade för aborter. Reformen, som trädde i kraft för drygt ett år sedan, resulterade i att Planned Parenthood och andra abortkliniker fick stänga ner i vissa delstater. Läs mer >> 

Dessutom meddelade Biden-Harris-administrationen att man kommer att utse domare som respekterar prejudikatet Roe mot Wade som fastslår att amerikanska kvinnor har en "grundläggande rätt till abort". Läs mer >> 

"Samarbeta med kyrkan"

Ärkebiskop José H. Gomez från Los Angeles, ordförande för den amerikanska katolska biskopskonferensen, är kritisk mot president Bidens syn på abort, preventivmedel, äktenskap och genderfrågor. Ärkebiskopen beskriver abort som ett direkt angrepp mot livet:

– Vi kan inte ignorera det faktum att antalet aborter är mycket högre bland fattiga och minoriteter och att det används regelbundet för att sortera ut barn med funktionsnedsättning, beklagar ärkebiskopen.

Han uttryckte även hopp om att den nya regeringen "skall samarbeta med kyrkan och andra av god vilja" för att "ta itu med de komplicerade kulturella och ekonomiska faktorerna som driver fram abort och motarbetar familjen". För de amerikanska biskoparna förblir den "fortsatta orättvisan vid abort" en topprioriterad fråga, om inte den enda frågan man kommer att fortsätta driva.

– Vi är djupt bekymrade över de många hoten mot människors liv och värdighet som finns i vårt samhälle, poängterade ärkebiskop José H. Gomez i sin hälsning till den nytillträdde presidenten.

Källor: The Hill (thehill.com), The America Magazine (www.americamagazine.org), Die Tagespost (www.die-tagespost.de), Katholisches Medienzentrum (www.kath.ch) och Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)