Rekordmånga tvillingar föds efter assisterad befruktning

16 mars 2021

Kvinnors högre ålder och ökningen av ivf-behandlingar är en bidragande orsak till att rekordmånga tvillingar föds i hela världen. Det visar en studie i facktidskriften Human Reproduction.

Enligt den första omfattande globala översikten, publicerad i Human Reproduction (doi.org/10.1093/humrep/deab029), har antalet tvillingfödslar sedan 1980-talet ökat från nio till tolv per 1 000 födslar. Det innebär att cirka 1,6 miljoner tvillingar föds varje år över hela världen. Ett av 42 barn som föds idag är en tvilling.

— Det relativa och absoluta antalet tvillingar i världen är högre än någonsin sedan mitten av 1900-talet och detta är sannolikt en rekordhög nivå. Tvillingfödslar är förknippade med högre dödsfall bland spädbarn och barn samt fler komplikationer för mammor och barn under graviditeten samt under och efter förlossningen, säger professor Christiaan Monden, huvudförfattaren till studien.

Äldre mammor

En viktig orsak till ökningen är att allt fler använder sig av assisterad befruktning. Och det handlar inte bara om provrörsbefruktning (ivf), utan också ovulationsstimulering och insemination. En annan orsak är att kvinnor väljer att få barn senare i livet och använder mer preventivmedel. Äldre kvinnor föder oftare tvillingar, eftersom fler ägg per cykel mognar hos dem än hos yngre kvinnor. Detta beror på att äldre kvinnor producerar mer follikelstimulerande hormon, vilket får ägget att mogna.

Särskilt i höginkomstländer, som Europa och Nordamerika, kan kulmen för flerbördsgraviditeter vara nådd eftersom fertilitetsläkare aktivt arbetar för att få till graviditeter med endast ett barn.  Christiaan Monden och hans medarbetare har samlat ihop information om flerbördsgraviditeter för perioden 2010–2015 från 165 länder, data som täcker 99 procent av världens befolkning. För 112 länder har de även kunnat få information om flerbördsgraviditeter för perioden 1980–1985.

Markant ökning

I många europeiska länder, i Nordamerika och Asien, förekommer det en markant ökning av flerbördsgraviditeter. För 74 procent av de 112 länderna var ökningen mer än tio procent. I Asien ökade antalet flerbördsgraviditeter med 32 procent och i Nordamerika med 71 procent. En minskning med mer än tio procent förekom i endast sju länder.

— I Afrika är andelen tvillingar så hög på grund av det stora antalet dizygotiska tvillingar, som är utvecklade från två olika ägg, som befruktas separat av spermier. Detta beror troligen på genetiska skillnader mellan den afrikanska befolkningen och andra befolkningar. Det absoluta antalet tvillingfödslar har ökat överallt utom i Sydamerika. I Nordamerika och Afrika har antalet ökat med mer än 80 procent. I Afrika orsakas ökningen nästan helt av befolkningstillväxten, säger Christiaan Monden.

Skillnad i överlevnadschanserna

Den främsta ökningen står de dizygotiska tvillingarna för, medan det har skett endast en liten förändring i antalet monozygotiska tvillingar (tvillingar från samma ägg), som har varit stabil på cirka fyra per 1 000 födslar över hela världen.

— Eftersom spädbarnsdödligheten bland tvillingar har sjunkit kommer många fler av tvillingarna födda under den andra perioden av vår studie att växa upp som tvillingar jämfört med de som är födda i början av 80-talet. Men mer uppmärksamhet måste ägnas åt tvillingar i låg- och medelinkomstländer. I synnerhet i Afrika söder om Sahara kommer många tvillingar att förlora sitt tvillingsyskon under sitt första levnadsår. Det är cirka två till tre hundra tusen varje år, enligt vår tidigare forskning. Många rika västländer kommer nu nära antalet i Afrika söder om Sahara men det finns en enorm skillnad i överlevnadschanserna, säger Christiaan Monden.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)