Spanska biskopar kritiserar register av personer som önskar samvetsfrihet

05 oktober 2021

För att garantera "rätten till abort på offentliga sjukhus" förbereder det spanska jämställdhetsministeriet ett register över läkare, sjuksköterskor och annan personal som vill kunna åberopa samvetsfrihet.

Hittills har nästan 86 procent av alla aborter i Spanien utförts på privata kliniker som har avtal med det offentliga hälsovårdssystemet. I den nuvarande abortlagen ingår samvetsfrihet som en individuell rättighet för vårdgivare, men det måste ske "utan att underminera tillgången till och kvaliteten på vården".

Flera biskopar kritiserar nu jämställdhetsministerns planer på ett register och varnar för att det skulle kunna användas för att inte anställa vissa personer inom vården. Ett liknande register ingår i lagen om dödshjälp. Läs mer >> 

— Det skulle vara ett angrepp på personens frihet. Det bör inte finnas register över läkare som inte vill utföra aborter, eftersom samvetsfrihet är något som alltid måste respekteras, förklarar ärkebiskopen i Santiago de Compostela, Julian Barrio, till Europa Press.

På samma sätt menar ärkebiskopen i Pamplona, Francisco Perez, att "samvetsfrihet är en rättighet och ett tecken på frihet":

— Om vi befinner oss i en rättsstat måste den respekteras. Varje läkare bör ha friheten att alltid kunna agera i enlighet med sitt samvete, för att göra gott och undvika ont, menar ärkebiskop Julian Barrio.

"Hindrar yttrandefriheten"

Flera andra spanska biskopar har uttryckt sin oro över de föreslagna lagändringarna som gäller sexuella och reproduktiva rättigheter. Biskopen i León, Luis Ángel de las Heras, kritiserar vad han menar är regeringens sätt att lägga "hinder i vägen för yttrandefriheten":

— Å ena sidan låter de själva ibland bli att följa lagen, och å andra sidan vill de ålägga oss andra en rad hinder så att vi inte kan uttrycka oss fritt, beklagade biskop De las Heras.

Även biskopen i Getafe, Ginés García Beltrán, försvarade samvetsfrihet som "en grundläggande rättighet" som står "över vissa lagar".

I samband med presentationen av den senaste rapporten om religionsfriheten i världen, från den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need, sade kardinal Antonio Cañizares, ärkebiskop i Valencia, att "när religions- och samvetsfriheten inte respekteras på ett tillfredsställande sätt finns det ingen demokrati". Vissa lagar försöker begränsa samvetsfriheten utan att någon protesterar. Spanien angrips i sina grundvalar, i sina grundläggande rättigheter som kännetecknar varje demokratiskt system", varnar kardinal Antonio Cañizares.

Källor: Angelus News (angelusnews.com) och Europa Press (www.europapress.es)