Språket manipuleras för att genomdriva dödshjälp

31 augusti 2021

Liksom i Sverige förekommer även i Storbritannien lobbyverksamhet för att legalisera dödshjälp. Språket används som främsta påtryckningsmedlet. Att tala om "assisterat självmord" eller "assisterad döende" gör stora skillnader i debatten.

Det förekommer en lång rad undersökningar om allmänhetens syn på dödshjälp med vilkas hjälp man försöker övertyga om att majoriteten av befolkningen vill att dödshjälp legaliseras. Läs mer >> 

Formuleras frågan "Stöder du assisterat döende?" får den fler positiva svar, då de tillfrågade i många fall associerar till symtomkontroll inom den palliativa vården i livets slutskede. En formulering som skulle få färre positiva svar vore "tycker du att det skall vara lagligt för läkare att hjälpa patienter att döda sig själva?".

Att manipulera siffror är ett annat välkänt knep i kampanjer. Detta pga. att ingen gillar att vara i minoritet.

Trevor Stammers, professor i bioetik och redaktör för facktidskriften The New Bioethics, konstaterar att det finns cirka 195 länder i världen, men endast 24 jurisdiktioner i 12 länder som har legaliserat assisterat självmord. Endast sju av dessa (Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Spanien, Kanada, Colombia och delstater i Australien) har legaliserat både dödshjälp och assisterat självmord. I en artikel på nyhetstjänsten MercatorNet påpekar han att endast omkring tio procent av världens länder har legaliserat assisterat självmord och att antalet personer med tillgång till assisterat självmord nyligen uppskattades till 200 miljoner, vilket är cirka 2,5 procent av världens befolkning.

Det är inte dödshjälp

I Storbritannien lyckas dock den dödshjälpsförespråkande gruppen Humanists UK att få dessa siffror verka större genom att inkludera det de kallar "frivillig passiv dödshjälp". Även om en fotnot förklarar att "'frivillig passiv dödshjälp' betyder att livslång medicinsk behandling avslutas eller vägras, vilket så småningom kommer att leda till döden". Fotnoten går dock många läsare förbi, eftersom många inte förstår att det  handlar om dödshjälp, varnar Trevor Stammers.

Att avsluta eller vägra att ge livsuppehållande åtgärder kan ofta innebära svåra etiska frågor, men är inte en form av dödshjälp. Definitionen av dödshjälp är att läkare vidtar åtgärder för att avsluta patientens liv genom att ge denne dödliga läkemedel.

Källa: MercatorNet (mercatornet.com)