Stor mängd livskraftiga embryon förstördes i onödan pga. ny testmetod

20 januari 2021

En ivf-klinik i Australien använde ett nytt genetiskt testprogram som kan ha felaktigt bedömt avvikelser hos potentiellt friska embryon, vilket ledde till att de kasserades.

Mellan maj 2019 och oktober 2020 erbjöd ivf-kliniken Monash IVF ett nytt, icke-invasivt, genetiskt screeningtest på embryon. Den erbjudna metoden visade ett högt antal falsk-positiva svar, vilket innebär att livskraftiga embryon kan ha förstörts. Testet användes upp till 13 000 gånger och tusentals människor kan vara berörda.

– Jag tror att det finns en verklig möjlighet att många, många människor kommer att undra om de fortfarande har möjlighet att få barn eller inte på grund av denna felaktiga testning, säger Michel Margalit, ledande juridiska ombud i ärendet.

Kunde ha varit livskraftiga

Metoden som användes för att undersöka embryon gick ut på att ett prov togs från vätskan som omger embryot. När genetiska avvikelser identifierades fick föräldrarna välja att spara, förstöra eller donera embryon för medicinsk forskning. Majoriteten av de som informerades om att deras embryo påvisade avvikelser valde att inte behålla sina embryon. Men embryona i fråga kanske inte hade avvikelser och kunde ha varit livskraftiga.

I klinikens årsrapport annonserade man att den nya metoden skulle efter avslutad klinisk prövning under året innebära ett globalt genombrott. Monash IVF blev först medveten om felet när man granskade programmet i slutet av september.

– Det vi har förstått är att den här nya testmetoden kanske inte hade gått igenom de vanliga testsystemen, som skulle inkludera publicering av testdata och referentgranskning, säger Michel Margalit.

”Spel med ålder och tid”

Monash IVF erbjuder gratis behandling för de drabbade kvinnorna, vilket inte alla av dem har möjlighet till. Över hundra personer har anmält sig för att delta i en stämning mot kliniken. I en grupptalan mot Monash IVF och Adelaide Fertility Centre på flera miljoner dollar begär kvinnorna ersättning för det trauma som de har orsakats och den förlorade möjligheten att få genetiskt egna barn.

– Det är ett spel med ålder och tid för många av dessa kvinnor. Vi kommer att kämpa för dessa kvinnors rättigheter. De har lagt sin tillit i klinikens händer vilket fick förödande konsekvenser för dem, säger Michel Margalit.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) ABCNet (www.abc.net.au), SBSNews (www.sbs.com.au) och The Sydney Morning Herald (www.smh.com.au)