Storbritannien: 1 700 läkare och sjuksköterskor enade mot assisterat självmord

25 oktober 2021

Ett lagförslag om assisterat självmord behandlades i det brittiska överhuset i förra veckan. Trots stort motstånd lämnades förslaget utan omröstning vidare till utskottsbehandling. Omkring 1 700 läkare och sjuksköterskor aviserar att de kommer att vägra att assistera vid självmord om det legaliseras. "Patienterna skulle kanske aldrig överväga assisterat självmord om det inte föreslogs för dem", menar de.

Respekt har tidigare rapporterat om lagförslaget som har lagts fram i Storbritannien. Lagändringen som föreslås går ut på att dödligt sjuka, som förväntas ha kortare än sex månader kvar att leva, kan begära hjälp i form av dödliga läkemedel för att avsluta sina liv. Läs mer >> 

Läkare och sjuksköterskor har uttryckt "stor oro" över förslaget och varnar för att lagändringen kommer att innebära att utsatta personer riskerar att bli utnyttjade och att förhållandet mellan patient och läkare undermineras.

I ett gemensamt brev som skickats till hälsominister Sajid Javid inför parlamentsdebatten varnar de för att den enorma omfattningen av den föreslagna förändringen: "Som sjukvårdspersonal har vi en lagstadgad skyldighet att ta hand om våra patienters säkerhet och välbefinnande. Vi ser med stor oro på införandet av ett lagförslag om att legalisera assisterat självmord", heter det i brevet.

Brevet fortsätter: "Övergången från att bevara liv till att ta liv är enorm och bör inte förringas. Förbudet mot att döda finns i nästan alla civiliserade samhällen och grundas i varje människolivs omätliga värde".

"Omöjligt att förhindra utvidgning"

De påpekar vidare att det är "omöjligt" för en regering att lagstifta så att en utvidgning av lagen i framtiden kan undvikas, något som kritiker befarar kommer att ske på grund av trender i länder där assisterat självmord redan är lagligt, som Kanada, Belgien och Nederländerna.

"Kanada har visat tydligt att skyddsåtgärder kan urholkas på bara fem år. Skyddet mot att bli dödat är att förbjuda dödshjälp. Den nuvarande lagen skyddar de utsatta. Varje förändring skulle hota samhällets förmåga att skydda sårbara patienter från övergrepp, undergräva allmänhetens förtroende för läkare och sända ett tydligt budskap till våra sköra, äldre och funktionsnedsatta patienter om det värde som samhället sätter på dem som människor", varnar vårdpersonalen.

I brevet, som kampanjgruppen Our Duty of Care tagit initiativ till, uppmanar undertecknarna i stället till investeringar i kvalitativ palliativ vård för alla i livets slutskede. Gillian Wright, forskare i medicinsk etik i Glasgow och gruppens talesman, menar att allmänheten "vilseleds" om hur lagarna om assisterat självmord kan fungera i praktiken. Hon påpekar att det finns en risk för att människor känner sig pressade att avsluta sina liv genom assisterat självmord för att inte bli en börda för familjen, något som framgår av en rapport från Oregon, USA, förra året, där detta angavs som orsak till över hälften av de assisterade självmorden i den amerikanska delstaten. Läs mer >> 

"Minskar valmöjligheterna"

Gillian Wright pekar också på bevis i Belgien som visar att vissa assisterade självmord har genomförts utan patientens samtycke. "En persons beslut påverkar oss alla. Vissa patienter kanske aldrig överväger assisterat självmord om det inte föreslås för dem. Den grymma ironin är att lagar som stiftas med den goda avsikten att öka patienternas valmöjligheter, kommer att minska valmöjligheterna för de mest sårbara. Vi skulle inte ta patienternas liv – inte ens om de bad oss om det – men för vår skull och för framtida generationer ber vi att lagen förblir oförändrad", skriver de avslutningsvis.

— Detta brev tydliggör hur mycket motstånd det finns inom vården mot en legalisering av assisterat självmord. Den nuvarande lagen fungerar bra, den skyddar de utsatta och gör det möjligt för oss att ge patienterna den typ av medmänsklig, individualiserad vård som vi eftersträvar. En lagändring skulle snedvrida prioriteringarna kring vården i livets slutskede och hota den världsledande hospice- och palliativvården vi har här i landet, säger läkaren David Randall från London.

Lagförslaget kommer nu att gå vidare till utskottsstadiet där det förväntas få ett stort antal ändringar. Det förväntas inte att bli föremål för debatt i underhuset, inte heller att bli lag, då det inte stöds av regeringen.

Källor: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk), Independent Catholic News (www.indcatholicnews.com) The Epoch Times (www.theepochtimes.com) och Wales Online (www.walesonline.co.uk)