Storbritannien: personer med Downs syndrom kan erkännas som minoritetsgrupp

07 december 2021

I Storbritannien har ett lagförslag för att höja statusen för personer med Downs syndrom klarat sitt första parlamentariska hinder i underhuset. Lagförslaget innebär att personer med Downs syndrom får juridiskt erkännande som minoritetsgrupp och därmed rätt till offentligt stöd.

Lagförslaget går nu till vidare parlamentarisk beredning, där ett stort antal steg måste avklaras innan det kan bli lag.

Initiativtagaren, parlamentsledamoten Liam Fox vill med sitt förslag till lagstiftning säkerställa att personer med Downs syndrom får del av den sociala omsorgen. Han menar att lagen behövs eftersom personer med Downs syndrom börjar leva längre än sina föräldrar. Den tilltänkta lagen är bland annat avsedd att lätta bördan för föräldrar som oroar sig för vad som kommer att hända med deras barn när de själva dött.

— Jag är mycket glad över att kunna lägga fram ett lagförslag som skall komma tillrätta med de problem som personer med Downs syndrom står inför. Mitt mål är att ta itu med tre huvudområden. Det första är att avstigmatisera Downs syndrom. Det andra är att se till att befintligt stöd förbättras. Det tredje är att blicka framåt och ta itu med framtida frågor, såsom långtidsvård, i en tid då många med Downs syndrom för första gången kommer att överleva sina föräldrar, säger Liam Fox.

"Möjliggör självständiga liv"

Förespråkare för lagen har som mål att ro i land den lagom till Världsdagen för Downs syndrom den 21 mars 2022. Tusentals brittiska väljare har skrivit till sina parlamentsledamöter och bett om stöd till lagförslaget och många är har visat engagemang genom att dela foton på anhöriga med Downs syndrom på sociala medier – detta för att uttrycka sin tacksamhet och visa på lagförslagets stora betydelse.

— Personer med Downs syndrom bör ha möjlighet att njuta av alla aspekter av vårt samhälle och få tillgång till tjänster och det stöd som möjliggör att leva ett självständigt liv. Jag vet att människor med Downs syndrom i dag kämpar för att få tillgång till nödvändigt stöd, jag har sett detta i min egen familj. Det är inte rätt, det måste förändras - och vi kommer att förändra det. Jag stöder helhjärtat lagförslaget om Downs syndrom, sade hälsominister Gillian Keegan under debatten.

Om lagförslaget godkänns skulle det innebära att myndigheter som tillhandahåller hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning och boende, blir skyldiga att tillgodose behoven hos personer med Downs syndrom. Storbritannien skulle bli det första landet i världen att anta den typen av lag.

Källor: BBC (www.bbc.com) och Gript (gript.ie)