Surrogatmoderskap drivs fram i den rika världen – fattiga länder sätter upp hinder

16 februari 2021

Surrogatmoderskap är bara en i raden av olika metoder för reproduktion, som i dag är tillgängliga för välbeställda människor. Men det är också en av de minst reglerade och mest komplexa metoderna – ingen annan form av reproduktion kräver så mycket av en tredje person. Medan surrogatmoderskap drivs fram i den rika världen sätter nu många fattiga länder upp hinder.

I den amerikanska delstaten New York ändrades i veckan lagen så att det nu är tillåtet att surrogatmammor får betalt för att vara gravida med en annans barn. Nu är det endast delstaten Louisiana som i USA uttryckligen förbjuder surrogatmoderskap mot betalning medan det i Michigan är helt förbjudet. Storbritannien och Nederländerna arbetar på att lagstifta om avtal inför surrogatmoderskap som gör de beställande föräldrarna till lagliga föräldrar direkt vid födseln. Irland håller på och tar fram en lag, som skall tillåta altruistiskt surrogatmoderskap, dvs. där surrogatmamman inte får betalt för att bära och föda barnet. 

Lobbyverksamhet driver på

New Yorks surrogatreform var resultatet av många års lobbyverksamhet. I takt med att homosexuella äktenskap har blivit vanligare har det lett till vad vissa aktivister kallar "fertilitetsjämlikhet" – rätten att få barn oavsett biologisk förmåga.

Tiotusentals människor protesterade i Israel 2018 när homosexuella par undantogs från surrogatlagstiftningen. Landets högsta domstol slog förra året fast att förbudet var olagligt och gav parlamentet en frist till den 1 mars att ändra lagen så att homosexuella par skall kunna anlita en surrogatmamma i Israel. I Storbritannien har homosexuella par kunnat ansöka om en föräldraorder (den rättsliga processen för att överföra föräldraskap från surrogatmamman till de beställande föräldrarna) sedan 2010. Surrogacy UK, en av de tre agenturerna i Storbritannien som hjälper till att sammanföra beställande föräldrar med en surrogatmamma, säger att deras andel av samkönade par har ökat från 8 procent 2011 till 48 procent 2018. Läs mer >> 

Trenden är ökande

De rättsliga ramarna för surrogatmoderskap varierar från land till land. I Storbritannien måste till exempel den beställande föräldern ha en genetisk koppling. Sarah Jones från Surrogacy UK anser att det innebär att ensamstående kvinnor "diskrimineras avsevärt", eftersom ensamstående med fertilitetsproblem är beroende av ägg- och spermiedonation. Medan många delstater i USA tillåter förhandsavtal som reglerar föräldraskapet redan innan barnet är fött, kräver andra länder, som Storbritannien, en föräldraorder efter födseln.

Få länder tillhandahåller utförlig statistik om surrogatmoderskap. En del undersökningar pekar dock på att trenden är ökande. Mellan 2011 och 2019 ökade antalet barn där man ansökte om föräldraorder i England och Wales från 121 till 445. I Israel har antalet surrogatarrangemang i utlandet ökat från 49 år 2010 till 232 år 2014.  I USA föddes mer än 10 000 barn genom surrogatmoderskap mellan 2010 och 2014.

Fattiga länder sätter upp hinder

Den ökade efterfrågan kommer samtidigt som flera fattigare länder, som Kambodja, Indien, Mexiko, Nepal och Thailand förbjudit surrogatmoderskap för utlänningar. Läs mer >> Thailand förbjöd surrogatmoderskap för utlänningar 2015 efter att ett par från Australien övergav ett barn med Downs syndrom, som föddes av en surrogatmamma, samtidigt som paret tog den friska tvillingsystern med sig. Läs mer >> Samma år förbjöd Indien surrogatmoderskap för utlänningar; det hade länge rapporterats om kvinnor som bodde i trånga ”surrogatvärdshus” för att föda barn åt utländska par. Läs mer >> Under covid-19-pandemin strandsattes hundratals nyfödda surrogatbarn i Ryssland och Ukraina när deras beställande föräldrar inte kunde hämta dem på grund av restriktionerna. Läs mer >> 

Källa: The Economist (www.economist.com)