Trots politikers löften: sena aborter förekommer i Irland

28 april 2021

Inför folkomröstningen i Irland lovade politiker och abortförespråkare att sena aborter aldrig skulle förekomma. Ändå visar två studier att sena aborter utförs, samt att läkare utbildas i den kontroversiella abortmetoden "dilation and evacuation", som används vid sena aborter.

Den senaste studien undersökte "stigmatiseringen" som upplevs av dem som utför aborter och visar att kirurgisk abort kan "driva på stigmatisering" och att "dilation and evacuation förutsätts vara mycket stigmatiserande". Studien, som publicerades i den internationella facktidskriften Conception (doi.org/10.1016/j.contraception.2021.04.007) påpekar även att "dilation and evacuation" ännu inte görs i Irland, däremot "pågår internationell utbildning i förfarandet i syfte att kunna göra det i framtiden".

"Dilation and evacuation" är en kontroversiell abortmetod, som används vid sena aborter, där livmoderhalsen utvidgas och det ofödda barnet avlägsnas bit för bit.

Före folkomröstningen 2018, som handlade om att upphäva grundlagstillägget som ger skydd för alla ofödda barn, hävdade politiker och abortförespråkare att sena aborter inte skulle genomföras i Irland. Påståenden från pro-life-sidan om att den föreslagna lagstiftningen faktiskt hade skrivits för att möjliggöra sena aborter på sikt förnekades. Läs mer >> Irlands dåvarande premiärminister Leo Varadkar twittrade vid den tiden att "sena aborter kommer att vara olagliga" och media hånade alla som påstod motsatsen. Läs mer >> 

Abortläkare utbildas

Att dessa löften var falska visar en studie som publicerades på databasen PubMed (DOI:10.1111/1471-0528.16502) mindre än tre år efter folkomröstningen. Sena aborter görs i Irland vid misstanke om fosterskada och läkarna känner sig stressade över detta. Dessutom bekräftas i den senaste studien i Conception att abortläkare i Irland utbildas i hur man utför aborter genom "dilation and evacuation".

Båda studierna visar att läkare och annan vårdpersonal inom abortvården upplever social och professionell isolering. Studieresultaten står i kontrast till det inför folkomröstningen ofta upprepade påståendet, att abort är ett rutinförfarande som utan svårighet skulle erbjudas av majoriteten av läkarna. Det noteras att förlossningsläkare och barnmorskor samt sjuksköterskor anställda vid sjukhus upplever mer "stigmatisering" jämfört med allmänläkare. Läs mer >> 

Missnöje råder

Författarna till studien som presenteras i facktidskriften Conception skriver att "detta kan stödjas ytterligare eftersom sjukhuspersonalen som intervjuats för studien är inblandade i kirurgiska och / eller sena aborter och eftervården, vilket innebär att de måste arbeta i ett team för att ge vård och kan utsättas för ’stigmatisering’. Svårigheter med att ge abortvård som en del av ett team diskuterades av specialister inom perinatalmedicin i Irland, där känslor av missnöje och respektlöshet från kollegor, såväl som motstånd och konflikter noterades". Läs mer >> 

Källor: Gript (gript.ie) och Conception (www.contraceptionjournal.org)