Trots risk för bestående men – studieskulder driver amerikaner till äggdonation

03 mars 2021

Diane Tober, medicinsk antropolog vid University of California i San Francisco, har intervjuat 600 äggdonatorer. I samtalen kom det fram att studieskuldbördan får många unga kvinnor i USA att fatta medicinska beslut som de annars inte skulle ha fattat.

Diane Tober, som även leder OVADO-projektet, som undersöker konsekvenserna av äggdonation och äggfrysning, har intervjuat äggdonatorer i hela världen.  Men bara i USA har det visat sig vara vanligt förekommande att kvinnor säljer sina ägg för att finansiera sin utbildning. 

— Jag var en desperat collegestudent, levde från löneutbetalning till löneutbetalning. Så när min syster sa till mig att jag kunde tjäna 7 000 dollar (ca 58 000 kr) genom att donera ägg tog jag chansen. Man måste ha en utbildning. Om det inte var så desperat skulle de flesta kvinnor inte göra det, berättar en student som började donera ägg som 19-åring för Diane Tober.

Kostnaden för collegestudier har mer än tredubblats i USA under de senaste tjugo åren – långt utöver inflationen. Det gör utbildningen för kostsam för många och bidrar till ökade studieskulder när föräldrar och studenter lånar för att kunna uppfylla drömmen om framgång.

Komplikationer

Många äggdonatorer får inga komplikationer och tycker att de gör en god gärning genom att hjälpa andra att skapa en familj. Diane Tober påpekar dock att donationen aldrig bör ske lättvindigt eller på grund av ekonomiskt tvång. Över 60 procent av de amerikanska donatorerna som hon mötte uppgav dock att "ekonomiska skäl starkt påverkade deras beslut att donera". 45 procent hade mellan 10 000 och 100 000 dollar (ca 82 000 – 820 000 kr) i studieskulder, några till och med mer. De använde pengarna från äggdonationen till att betala av på skulden och täcka utbildningskostnader.

Medan viktiga medicinska beslut fattades på grund av skuldbördan, berättade minst 30 procent av äggdonatorerna att de kände sig dåligt informerade om potentiella kort- och långsiktiga risker. Läs mer >> 

— Jag hade verkligen problem efteråt. Jag hade mycket ont och var så uppblåst att jag inte kunde gå på en vecka, och jag kände mig illamående och sjuk. Jag var så eländig. Jag förlorade nästan mitt nya jobb för att jag inte kunde gå till dit. Så jag bestämde mig att aldrig donera igen, berättar en ung kvinna, som började donera ägg när hon var 23 år, för Diane Tober. 

Många donationer

Vissa donatorer i Diane Tobers undersökning har genomgått så många som 19 äggdonationscykler – långt utöver rekommendationen från det amerikanska läkarsällskapet American Society for Reproductive Medicine på högst sex under en livstid. Det finns riktlinjer men ingen etablerad policy som hindrar utsatta människor att om och om donera sina ägg.

Diane Tober intervjuade även över 100 äggdonatorer i andra länder, som Spanien, Kanada, Storbritannien, Australien, Sydafrika och Brasilien. Ingen äggdonator från någon av dessa länder angav studielån eller höga utbildningskostnader som motivation för att bli äggdonator. Läs mer >> 

Källa: Salon (www.salon.com)