Tyska biskopar upprepar att kyrkan är emot dödshjälp

18 januari 2021

De katolska biskoparna i Tyskland upprepar kyrkans motstånd mot läkarassisterat självmord och dödshjälp och säger att varje döende måste få stöd genom det kristna budskapet om hopp, och att självmord inte är ett etiskt acceptabelt alternativ.

"I den kristna synen har människors frihet att kunna forma livet i varje livsfas, enligt sina egna idéer, stor betydelse. Ett liberalt rättssystem som är kopplat till skyddet av den mänskliga personens autonomi är därför en värdefull tillgång. Detta självbestämmande, respekterat av rättsstatsprincipen, måste naturligtvis också gälla vid livets slut. Men det gör inte självmordet till ett etiskt försvarbart alternativ", heter det i ett uttalande av Matthias Kopp, talesperson för den tyska biskopskonferensen.

Uttalandet kommer som svar på de evangeliska teologerna Reiner Anselm, Isolde Karle och Ulrich Lilies krav om att "kyrkans institutioner bör garantera bästa möjliga palliativa vård, men inte vägra assisterat självmord. Man bör erbjuda råd, stöd och ledsagning till personer som vill dö med respekt för deras självbestämmande". Kravet framfördes i Frankfurter Allgemeine Zeitung tidigare denna månad.

"Inte rätt svar"

Matthias Kopp konstaterar att forskning visar att begäran om att få avsluta sitt liv i de flesta fall grundar sig i rädsla och förtvivlan i extrema situationer. Därför kan det inte "förstås som ett uttryck för självbestämmande". Av den anledningen, menar han, att "begäran om assisterat självmord inte kan accepteras utan att ifrågasättas, och inte heller kan betraktas som en normal död". Tvärtom är det just i dessa "högdramatiska livssituationer" som "respekten för självbestämmandet kräver ett särskilt engagemang och empatisk uppmärksamhet".

Matthias Kopp upprepar därför katolska kyrkans ståndpunkt att "assisterat självmord inte är rätt svar" på problemet. "Vad som behövs i dessa situationer är inte hjälp att dö", utan snarare "stöd för att utveckla livsmöjligheterna". Han påpekar också riskerna med att sjuka människor utsätts för påtryckningar att ge sitt samtycke till assisterad självmord "för att inte vara en börda för andra". Detta får inte hända, påpekar han: och betonar att "själavården för människor med självmordstankar kan inte vara neutral: kristen själavård närmar sig personen med ett öppet sinne och skickar ut ett kristet budskap om hopp, och står alltid på livets sida".

Assisterat självmord i Tyskland

Assisterat självmord är i Tyskland olagligt enligt grundlagen. I februari förra året tillät dock författningsdomstolen i Karlsruhe dödshjälpsorganisationer som hjälper människor att begå självmord att offentliggöra sin verksamhet och slog även fast att den fem år gamla lagen som förbjuder dödshjälp strider mot grundlagen. Läs mer >> 

Inom kort inleds en debatt om en ny eutanasilag i den tyska förbundsdagen. En del ledamöter vill lägga fram ett lagförslag till omröstning före valet i september. Ordföranden för den tyska läkarföreningen, Klaus Reinhardt, förväntar sig konsekvenser efter författningsdomstolens dom. "Läkare arbetar för livet och inte för döden. Ändå är det tänkbart att meningen ’Hjälp till självmord är förbjudet’ tas bort från läkarnas etiska riktlinjer", varnar han.

Källor: VaticanNews (www.vaticannews.va), Deutsche Bischofskonferenz (www.dbk.de) och Frankfurter Allgemeine (www.faz.net)