Tyska läkare stryker förbudet mot assisterat självmord från stadgan

11 maj 2021

Den tyska läkarkongressen (Bundesärztekammer) röstade nyligen för att stryka förbudet mot läkarassisterat självmord från sina stadgar. Därmed anpassar läkarna sig till domen från Tysklands författningsdomstol och öppnar upp för legalisering av dödshjälp.

Förra året fastslog Tysklands författningsdomstol att lagen som förbjuder dödshjälp strider mot landets författning. Läs mer >> Domen tvingade tyska politiker att agera, och två separata utkast till lagförslag om assisterat självmord har lagts fram i Förbundsdagen.

Frågan om assisterat självmord och dödshjälp är särskilt känslig i Tyskland, med tanke på att nazistregimen mördade drygt 300 000 personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, vilka man menade hade "ovärdiga liv". Tyska läkarförbundet höll en emotionell laddad debatt om frågan vid ett årsmöte nyligen. Den ena sidan uppmanade förbundet att förespråka en legalisering som man menar speglar den befintliga verkligheten med redan förekommande assisterade självmord, medan den andra sidan varnade för att "öppna Pandoras ask".

I en efterföljande omröstning röstade majoriteten för att stryka meningen ur stadgan (Musterberufsordnung): "Läkaren får inte ge hjälp till självmord". Förbundet vill ta hänsyn till medlemmarnas "enskilda samvetsbeslut och inte längre hantera detta som ett brott mot professionens skyldigheter".

"Dödshjälp inte standard"

Klaus Reinhardt, ordförande för Bundesärztekammer, poängterade att trots omröstningens resultat kommer assisterat självmord inte att bli standard inom vården – en ståndpunkt som återspeglas i ytterligare en framlagd motion, som antogs av medlemmarna.

— Det finns bara ett fåtal fall där svårt sjuka människor inte kan få hjälp genom den palliativa vården, säger Klaus Reinhardt till Deutsches Ärzteblatt.

På årsmötet presenterades även en undersökning som gör gällande att tre av fyra tyskar är för möjligheten till läkarassisterat självmord:

— Det är inte konstigt att möjligheten till dödshjälp efterfrågas under en pandemi som för många innebär lidande, ensamhet och tvivel, säger Eugen Brysch, ordförande för den tyska patientorganisationen Deutsche Stiftung Patientenschutz.

Allt fler länder legaliserar dödshjälp

Tysklands förbundsdag tar upp frågan om assisterat självmord för omröstning nästa månad. Läs mer >> Det lutar åt att Tyskland blir ännu ett av de länder som legaliserar dödshjälp – antingen med eller utan extern hjälp. Schweiz har länge varit ett mål för människor som vill avsluta sina liv. Nederländerna och Belgien är ledande i EU sedan 2002 och har nyligen öppnat dörren för dödshjälp till barn. Spaniens dödshjälplag träder i kraft i juni (läs mer >>) medan Portugals författningsdomstol avvisade lagförslaget med hänvisning till att det strider mot grundlagen. Läs mer >> Även i Österrike pågår debatter om ett lagförslag som vill legalisera dödshjälp. Läs mer >> 

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), Crux (cruxnow.com), The Irish Times (www.irishtimes.com) och BioEdge (www.bioedge.org)