Var i kön till covidvaccinet ska de intellektuellt funktionsnedsatta hamna?

23 februari 2021

När vaccin mot covid-19 ges i den tyska staden Frankfurt får en allvarligt funktionsnedsatt flicka hög prioritet. Det beslutade Tysklands förvaltningsdomstol i förra veckan. Från Storbritannien kommer samtidigt rapporter om att funktionsnedsatta har fått låg prioritet under hela pandemin.

Den åttaåriga flickan i Frankfurt har grava hjärnmissbildningar, epilepsi, återkommande luftvägsinfektioner och är blind sedan födseln. Ett läkarintyg bekräftar att hon löper stor risk för en svår covid-19-sjukdom med eventuell dödlig utgång. När föräldrarna inte fick vaccinera henne tillsammans med den mest prioriterade gruppen tog de fallet till förvaltningsdomstolen. Efter en snabbehandling av fallet slår domstolen fast att flickan, genom sitt intellektuella funktionshinder, tillhör gruppen personer med hög prioritet. Klassificeringen motsägs inte av det faktum att hon är minderårig. Även om vaccinet inte är godkänt för barn, är undantag i enskilda fall möjliga, enligt Deutsches Ärzteblatt.

Den här positiva nyheten står i skarp kontrast till rapporter från Storbritannien. Där skall personer med intellektuella funktionshinder inte alls få vård om de får covid-19. Enligt den brittiska hälsomyndigheten dog 451 av 100 000 personer registrerade med intellektuell funktionsnedsättning, av covid-19 mellan den 21 mars och den 5 juni förra året. En dödlighet som är drygt fyra gånger högre än i den allmänna befolkningen (detta efter justering för andra faktorer som ålder och kön). Eftersom inte alla dödsfall av intellektuell funktionsnedsatta är registrerade i tillgängliga databaser, uppskattar man att den faktiska dödligheten kan ha varit så hög som 692 per 100 000, dvs dryga sex gånger högre. Yngre med intellektuell funktionsnedsättning, 18 till 34 år, har 30 gånger större risk att dö av covid-19 än andra i samma ålder, enligt uppgifter från den offentliga vården i Storbritannien.

”Ingen hjärt- och lungräddning”

Den brittiska myndigheten för inspektionen av vård och omsorg konstaterade i december att olämpliga beslut om att inte återuppliva, ”Ej HLR-beslut”, hade orsakat potentiellt undvikbara dödsfall förra året. ”Ej HLR-beslut” tas vanligtvis för människor som är för svaga för hjärt-lungräddning, men Mencap, den brittiska organisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning, menar att vissa av besluten verkar ha utfärdats enbart pga. personernas mentala kompetens.

När det nu blir tydligt att också de med lätta funktionshinder löper större risk att dö av coronaviruset än befolkningen i övrigt försöker man sätta press på politikerna att ompröva beslutet att inte ge dessa personer hög prioritet för vaccination.  Även om vissa personer med intellektuell funktionsnedsättning, som Downs syndrom, har placerats i en högre prioritetsgrupp, har många andra fått lägre prioritet och får därmed vänta längre på vaccination.

– Under hela pandemin har många intellektuellt funktionsnedsatta utsatts för chockerande diskriminering och inte fått tillgång till sjukvård. De fick ogrundade noteringar om ”Ej HLR-beslut” inskrivna i sina journaler och deras sociala vårdstöd kortades ner. Det är oacceptabelt att en grupp människor som drabbats så hårt av pandemin lämnas i sticket och utan information om varför de inte bör räddas, säger Mencaps ordförande Edel Harris.

Det brittiska socialdepartementet har reagerat på de negativa återupplivningsbesluten för intellektuell funktionsnedsatta och uppdragit inspektionen för vård och omsorg att utreda detta.   

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), The Guardian (www.theguardian.com) och Government (www.gov.uk)