Världsläkarförbundet vill stryka samvetsfriheten

31 maj 2021

Världsläkarförbundet (WMA) reviderar den internationella koden för medicinsk etik och planerar att begränsa möjligheten till samvetsfrihet.

I ett pressmeddelande skriver WMA: "Medlemmar i en arbetsgrupp och observatörer som representerar mer än 15 länder har granskat dokumentet noggrant för att avgöra vad som kan saknas i den internationella koden för medicinsk etik (ICoME), vad som kan vara överflödigt, vad som eventuellt kan organiseras annorlunda".

Den främsta förändringen är att läkare, vid samvetsbetänkligheter mot ett ingrepp eller behandling, får skyldighet att remittera patienten till en annan läkare. Den nuvarande koden säger:

"Läkare har en etisk skyldighet att minimera störningar i patientvården. Samvetsfrihet får endast utövas om den enskilda patienten inte diskrimineras eller missgynnas, patientens hälsa inte äventyras och en försenad vårdkontinuitet säkerställs."

Förslaget är att lägga till en kort men betydelsefull klausul:

"[... säkerställs] genom effektiv och snabb remiss till en annan kvalificerad läkare."

Ingen vård utan samvete

Om förslaget går igenom skulle läkare som motsätter sig abort och dödshjälp tvingas att remittera patienter till en annan läkare. Professor David Albert Jones från Anscombe Bioethics Centre i Oxford anser att förslaget är "djupt problematiskt":

"För det första misslyckas det helt med att fastställa läkarnas skyldighet att motsätta sig metoder och förfaranden som är orimliga, då de är skadliga, diskriminerande, orättvisa eller oetiska. Rätten till samvetsfrihet grundar sig på plikten att vara samvetsgrann, vilket är grundläggande för medicinsk etik. För det andra framställs "samvetsfrihet" som motsats till "patientvård". Detta förbigår det faktum att det inte kan finnas adekvat vård utan vårdpersonal med samvete", skriver professor David Albert Jones.

I ett pressmeddelande skriver han att "effektiva remisser" inte fungerar som etisk standard: "om en läkare medvetet motsätter sig att delta i tortyr eller dödsstraff eller tvångsmatning av en fånge som hungerstrejkar, skulle det vara omoraliskt för läkaren att hitta någon som utan skrupler ska genomföra samma procedur. Att tvinga en som har samvetsbetänkligheter att göra det man motsätter sig är ett direkt angrepp på människors samvete och moraliska integritet, och bidrar därmed till allvarlig skada. Det skulle vara mycket bättre att inte säga något alls om samvetsfriheten än att undergräva den genom att ställa krav på ’effektiv och snabb remiss’", anser professor David Albert Jones. Läs mer >>

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Anscombe Bioethics Centre (www.bioethics.org.uk)