Ambivalenta nyheter om självmord i Schweiz

29 november 2022

I Schweiz har assisterade självmord ökat med mer än 350 procent på tio år. Främst bland äldre och särskilt kvinnor. I Zürich får privata äldreboenden förbjuda dödshjälpsorganisationer att göra reklam på hemmet medan kommunala måste välkomna dem.

Å ena sidan sjönk antalet självmord i Schweiz till under 1 000 fall (972 självmord) år 2020 för första gången sedan 1964. Samtidigt begick 1 251 schweizare assisterat självmord under samma år – vilket innebär en ny rekordnivå. Båda dessa uppgifter presenteras av Schweiz statistikbyrå.

– Detta visar än en gång hur så kallade organisationer för ”assisterat självmord” de facto undergräver effektiv självmordsprevention med sina tjänster, säger Susanne Kummer, verksamhetschef för österrikiska Institutet för medicinsk antropologi och bioetik, IMABE.

Assisterade självmord ökar

Totalt tog 2 223 personer i Schweiz sitt liv i förtid år 2020. Per 100 000 invånare har Schweiz en självmordsfrekvens på 25,6 om man räknar in assisterat självmord. I samhället väcker dessa skrämmande siffror dock knappast någon uppmärksamhet.

– Samtidigt som den gradvisa minskningen av ”ej assisterade” självmord rapporteras som en framgång, mörkläggs att antalet assisterade självmord har ökat med mer än 350 procent på bara tio år. Officiellt räknar Schweiz inte assisterade självmord in i självmordsfrekvensen, vilket leder till en ”förvrängning av fakta”. Ett självmord förblir ett självmord – även om en assistent tillhandahåller de dödande läkemedlen. Förebyggande åtgärder, inte erbjudanden, måste förbli högsta prioritet, fastslår etikern Susanne Kummer.

Förlust av solidaritet

Schweiz siffror bekräftar internationella uppgifter: ”Ej assisterade” självmord drabbar främst män under 65 år. Den mest utsatta gruppen för assisterade självmord är däremot äldre kvinnor och seniorer. För att bättre kunna nå denna nya målgrupp sätter dödshjälpsorganisationer press på politikerna. De vill ha direkt tillgång till äldreboenden för att kunna göra reklam för sina självmordstjänster. Detta har nu avvärjts, åtminstone för privat drivna ålderdoms- och vårdhem i Zürich. Medan kommunala hem måste ge tillträde till dödshjälpsorganisationer som Dignitas och Exit. Läs mer >> 

Susanne Kummer varnar för dubbelmoral vid självmord:

– Det gör något med samhället när självmord framhålls som upprättelse. Internationella uppgifter visar att assisterat självmord till 85 procent efterfrågas av äldre över 65 år och mycket gamla personer. En smygande kulturell förändring skapar ett klimat där äldre människor tror att det är bättre om de inte längre finns. Denna förlust av solidaritet, särskilt gentemot äldre människor, måste förhindras, säger hon.

Källa: IMABE (www.imabe.org)