Andra italienaren någonsin beviljas dödshjälp

12 september 2022

Detta är den andra gången en dödshjälpsbegäran godkänns i Italien. Den 44-årige förlamade mannen från regionen Marche har liksom i det tidigare fallet fått hjälp och stöd av den dödshjälpsförespråkande organisationen Luca Coscioni Association. 

— Nu är Antonio äntligen fri att välja om och när han skall fortsätta. Men det tog nästan två år innan denna rättighet respekterades. En mycket lång tid för människor som befinner sig i extremt lidande och som tyvärr många sjuka människor inte har. Därför kommer vi att fortsätta kämpa för att avskaffa all diskriminering av sjuka människor när det gäller tillgång till läkarassisterat självmord, säger Filomena Gallo, som både är mannens advokat och ordförande för organisationen Associazione Luca Coscioni. Läs mer >> 

I Italien måste assisterat självmord uppfylla en rad villkor: patienten måste avge en självständigt skriftlig begäran, lida av en obotlig sjukdom och få livsuppehållande behandling. Lidandet måste anses vara psykisk eller fysisk outhärdligt och patienten måste kunna fatta fria och informerade beslut.

Ingen lag

Italien har för närvarande ingen formell lag som ger rätt till dödshjälp. Katolska kyrkan i Italien har alltid varit starkt emot tanken, och påven Franciskus uttalade sin åsikt i februari:

— Efter att ha gjort allt som står i människans makt för att bota sjuka är det omoraliskt att ägna sig åt meningslös behandling. Vi måste följa människor mot döden, men inte provocera fram döden eller underlätta någon form av självmord. Rätten till vård och behandling för alla måste alltid prioriteras, så att de svagaste, särskilt äldre och sjuka, aldrig överges. Livet är en rättighet, inte döden, som måste välkomnas, inte administreras. Denna etiska princip gäller för alla, inte bara för kristna eller troende, sade påven i sin generalaudiens. Läs mer >> 

Källor: Il Giornale (www.ilgiornale.it) och Breitbart (www.breitbart.com)